Siirry suoraan sisältöön

Zoom-koulutukset

Aivokoulutukset

Ohjelmistopäivityksiä aivoillesi

Koulutuksia, jotka pureutuvat tuoreimpaan neurotieteelliseen, liikuntalääketieteelliseen sekä psykologiseen tutkimustietoon: ainutlaatuisen tiiviissä ja käytännönläheisessä paketissa.

Vuoden 2023 tavoitteeni

Voit nyt rekisteröityä tuleviin Zoom-koulutuksiin (kts. lisätiedot sisällöistä tältä sivulta):

*Yksittäisen koulutuskerran hinta on vain 69 € (sisältäen ALV. 24 %). Lasku lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen luennon jälkeen.

*Osallistujamäärä on rajoitettu; voin ottaa jokaiseen koulutukseen enintään 15 osallistujaa.

*Osallistujille lähetetään linkki koulutustallenteeseen koulutuksen jälkeen.

*Jos olet kiinnostunut hankkimaan maksullisen koulutustallenteen myöhemmin, niin laita viestiä sivun lopusta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Voit kopioida tekstin ”Olisin kiinnostunut koulutustallenteesta” viestikenttään tai lähettää vapaamuotoisen viestin minulle.

"YRITTÄJÄN TYÖKALUT STRESSIN JA EPÄVARMUUDEN HALLINTAAN – MITEN OPTIMOIN TAPANI KÄSITELLÄ VÄLITÖNTÄ, KESKIPITKÄÄ JA KROONISTA STRESSIÄ LÄPI ELÄMÄN”

Koulutuksen esittely

Oletteko valmiita kuulemaan kaiken olennaisen stressin ja uupumuksen neurotieteestä? Hyvä, sitten tämä koulutus on teitä varten. Vasta kun todella ymmärrämme kroonisen stressin ja uupumuksen neurobiologiset ja psykologiset rakennuspalikat, osaamme hallita sitä ihanteellisesti.

Koulutuksen pääpaino on selittää yleistajuisesti, miten voimme vaikuttaa – aina solutasolta asti – siihen, miten stressiä tulisi opetella jokapäiväisessä elämässä käsittelemään.

Olen koonnut tähän koulutukseen useamman todella pidetyn yrityskoulutuksen annin. Tavoitteena on lähestyä stressiä, ei ainoastaan yksittäisten toimenpide-ehdotusten avulla, vaan henkistä stressiä selittävien aivomekanismien kautta.

Esimerkiksi epävarmuutta, hallinnan tunteen puutetta sekä kielteisiä tulevaisuudennäkymiä pidetään sellaisina keskeisinä tekijöinä, jotka henkisen stressin kroonistumista selittävät.

Tämä selittyy sillä, että aivomme ovat ’ennustamiskone’: Ne laskelmoivat jatkuvasti nykytilannetta sekä saavutettavissa olevia mahdollisia tiloja ja tavoitteita. Yllätyksellisyys johtuu siitä, että sisäiset ennustuksemme eivät vastaa eteemme ilmaantuvien todellisten tilanteiden luonnetta. Ja kun koemme toistuvia ennustusvirheitä, aivomme eivät kykene ohjaamaan elimistömme toimintaa sopivalla tavalla. Vähitellen tämä tila kroonistuu, pahimmillaan stressiperäisiksi sairauksiksi.

Koulutuksessa tulet kuulemaan mm. näistä aiheista:

 • Kerron, millaisin neurotieteellisin menetelmin työskentelet kovan paineen alla ja hallitset ahdistavaa epävarmuuden tunnetta päivästä toiseen
 • Hahmotan, miten aivojen työstä palautuminen alkaa usein jo työpäivän aikana
 • Kuvailen, miten palautumista tuetaan järkevillä arjen valinnoilla
 • Kerron, miten persoonallisuus vaikuttaa stressireaktioihimme
 • Selitän, miten työpäivän oikeanlaisella suunnittelulla voidaan edesauttaa fyysistä ja henkistä palautumista – jo itse työpäivän aikana
 • Kuvailen, kuinka olemme intuitiivisesti usein väärässä, millaiset vapaa-ajan aktiviteetit palauttavat meitä töistä parhaiten
 • Avaan, miten tutkimuksista tiedetään, että oikeanlaiset tunnetaidot sekä ehkäisevät stressiä että auttavat säilyttämään päätöksentekokyvyn korkealla, voimakkaidenkin tunnekuohujen hetkillä
 • Taustoitan, mitä on ’palautumisen paradoksi’, ja miksi joidenkin on niin vaikea toimeenpanna tarvittavia palautumisaktiviteetteja työpäivän jälkeen
 • Avaan stressin ja uupumuksen fysiologiaa ja esittelen, miten liiallinen työkuorma näkyy aivoissa jo työpäivän aikana
 • Pureudun siihen, miksi pieni määrä ennaltaehkäisyä edistää aivojen terveyttä ja ehkäisee uupumista huomattavasti paremmin kuin runsaat jälkitoimet
 • En tarjoile mitään ”one-fit-for-all”-mallia, vaan tavoitteena on aidosti löytää jokaiselle henkilökohtaisesti miellyttäviä keinoja tehostaa palautumista
 • Käytännön näyttöön perustuvina, stressiä lievittävinä työkaluina, esittelen mm. erilaisia ’uudelleenarviointitekniikoita’, henkisen stressin hallintamenetelmiä sekä fysiologisia hengitystekniikoita, joiden on tutkimuksissa todettu vähentävän sekä välittömiä stressireaktioita että aivojen yliaktiivisuutta

Ajankohta ja hinta

 • Seuraava koulutus su 17.12 klo 10–13
 • Koulutus pidetään vuorovaikutteisena eli yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä läpi esityksen
 • Koulutuksen hinta on 69 € (sis. ALV 24 %). Lasku lähetetään osallistujille koulutuksen jälkeen
 • Koulutukseen mahtuu yhteensä 15 osallistujaa
 • Osallistujille lähetetään linkki koulutustallenteeseen

ILMOITTAUDU TÄHÄN KOULUTUKSEEN

Jos ilmoittautumislinkki ei toimi, kopioi tämä osoite selaimeen: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcsce-hrDMiG9Ycu04DTo5rahmZol37abu2

"MITÄ ON OLLA IHMINEN? MITÄ NEUROBIOLOGIA OPETTAA SIITÄ, MITEN TUNNEÄLYLLÄ JA EMPATIALLA LUODAAN TUTKITUSTI TIIVIIMPÄÄ YHTEISTYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA PALAUTTEENANNON KULTTUURIA"

Koulutuksen esittely

Viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan on aivotutkimus, ja erityisesti tieteenala nimeltä ”sosiaalinen kognitiivinen neurotiede”, ottanut valtavia harppauksia ihmisen sosiaalisen luonteen tutkimisessa. Lukuisilla erilaisissa mittaustyökaluilla ovat tutkijat tehneet hämmästyttäviä löytöjä siitä, kuinka ihmisen aivot reagoivat sosiaaliseen maailmaan – sellaisia löytöjä, joista olemme voineet aiemmin vain unelmoida.

Nämä havainnot vahvistavat toistuvasti näkemystämme siitä, että aivomme ovat virittyneet olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin. Jotkin osat sosiaalisista aivoistamme voidaan johdattaa, miljoonia vuosia sitten eläneisiin, varhaisimpiin nisäkkäisiin. Toiset osat sosiaalisista aivoistamme kehittyivät vasta viime aikoina ja saattavat olla ainutlaatuisia ihmisille.

Mitä paremmin ymmärrämme, kuinka nämä mentaaliset mekanismit ohjaavat käyttäytymistämme, sitä paremmin voimme edistää niin yksilöiden kuin organisaatioiden hyvinvointia.

Tämän koulutuksen päätteeksi tulet oppimaan, millaisia ’sosiaalisia olentoja’ me todella olemme – ja kuinka saamme parhaimman irti sosiaalisesta elämästämme! 

Oppien avulla voit mm. johtaa muita paremmin, luoda syvällisempää vuorovaikutusta työyhteisössä, kehittyä palautteenantajana ja -vastaanottajana, lisätä empatiaa sekä psykologista turvallisuutta vuorovaikutustilanteissa, rakentaa luottamuksellisempia asiakassuhteita, hallita tutkitut kuuntelu- ja tunnesäätelystrategiat tehokkaammin sekä joustavoittaa muutosten läpiviemistä sosiaalisissa yhteisöissä.

Koulutuksessa tulet kuulemaan mm. näistä aiheista:

 • Sosiaalisten aivojen ja sosiaalisen kognition evoluutiohistoria: miten sosiaaliset aivomme ovat kehittyneet ja miksi meistä tuli sosiaalisia?
 • Empatian neurotiede – miten empatia ilmenee aivoissa, ja millaisin neurotieteellisin menetelmin voit kehittää ”viisasta empatiaasi”?
 • Miten luodaan työyhteisön tunnepihkaa: ne VALOJA-aivoille mallin kuusi tunnekokemusta esiteltynä, jotka palkitsevat aivoissamme erityisen voimakkaasti
 • Mikä tekee meistä luontaisia mielenlukijoita ja miksi harmonisoidumme niin herkästi muiden näkemyksiin?
 • Miksi peilisolu- ja mentalisointiverkosto ovat kehittyneet, ja millaiset roolit niillä kummallakin on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa?
 • Millaisia neurobiologisia selitysmalleja ’sosiaaliselle kiintymykselle’ on esitetty, ja miten tietoa voisi hyödyntää arkielämässä?
 • Miten itsekuri ja aivojen etuotsalohkon toiminta ohjaavat tavoitehakuista sosiaalista toimintaamme?
 • Millaisin neurotieteellisin menetelmin opin ymmärtämään ja käsittelemään tunteideni vaikutuksia aivoissani sekä kehittämään tunneälyäni?
 • Millaiset sosiaalisen neurotieteen selitysmallit ja mekanismit selittävät sosiaalisuuden yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin?

Ajankohta ja hinta:

 • Koulutus järjestetään su 26.11 klo 10–13
 • Koulutus pidetään vuorovaikutteisena eli yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä läpi esityksen
 • Koulutusosuuden jälkeen (klo 13–14) halukkaat voivat jäädä pienryhmätyöskentelyyn, jonka järjestän Zoomin ’breakout-huoneissa’. Pienryhmätyöskentelyn aikana osallistujat pääsevät pohtimaan mm. tapoja, joilla opittua viedään parhaiten omaan arkeen
 • Koulutuksen hinta on 69 € (sis. ALV 24 %). Lasku lähetetään osallistujille koulutuksen jälkeen
 • Koulutukseen mahtuu yhteensä 15 osallistujaa
 • Osallistujille lähetetään linkki koulutustallenteeseen

ILMOITTAUDU TÄHÄN KOULUTUKSEEN

Jos ilmoittautumislinkki ei toimi, kopioi tämä osoite selaimeen: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlc-qtrTwoH9VRJxC6SetZwiUdHAu8napf

"AAMUNKOITTEESTA HÄMÄRÄÄN – KUINKA HYÖDYNTÄÄ NEUROTIETEELLISIÄ TYÖKALUJA BIOLOGISESTI IHANTEELLISTEN JA MOTIVOIVIEN TYÖPÄIVIEN SUUNNITTELEMISEKSI"

Koulutuksen esittely

Itsensä johtaminen ja inhimillisen potentiaalin kokonaisvaltainen kehittäminen lähtevät oman biologian tuntemisesta. Ihmiset kaipaavatkin yhä enemmän näyttöön perustuvia neurotieteellisiä työkaluja, jotka tarjoavat mahdollisuuden kokea päivittäisiä huippukokemuksia, nousujohteisuutta sekä tuloksellisuutta elämässä.

Tässä koulutuksessa tarjoan konkreettisia innovatiivisia neurotieteellisiä työkaluja, joiden avulla opit suunnittelemaan työpäiväsi järkevämmin, löytämään kestävän draivin elämääsi, hallitsemaan informaatiotulvaa, työskentelemään keskittyneemmin ja palautumaan työpäivän jälkeen. Näitä työkaluja voidaan hyödyntää sekä oman työn hallinnassa että toisten valmentamisessa ja johtamisessa.

Koulutuksen tavoitteena on kuljettaa kuulija läpi tyypillisen työpäivän ja tarjota työkaluja sovellettavaksi omaan arkeen. Vaikka koulutuksessa käsitellään monia teemoja, sen pääpaino tulee olemaan motivaatiojärjestelemämme yksityiskohtaisessa ymmärtämisessä.

Motivaatiolla viitataan sellaisiin prosesseihin, jotka ovat kohdistettu johonkin tavoitteeseen: ja joita tavoitellaan sekä energisoidusti, keskittyneesti että pitkäjänteisesti. Tämän järjestelmän mekanismien ymmärtäminen auttaa asettamaan oikeankokoisia tavoitteita, priorisoimaan työtehtäviä sekä luomaan sopivaa edistyksen tunnetta. Motivaatiojärjestelmän tunteminen on myös tärkeä palanen kaikenlaisessa valmentamisessa, asiakastyössä ja johtamisessa.

Koulutuksessa tulet kuulemaan mm. näistä aiheista:

 • Miten suunnitella ’biologiselle rytmillemme’ ihanteelliset aamu-, iltapäivä-, ilta- ja yörutiinit
 • Millaisin työkaluin uniterveyttä tuetaan
 • Miten johtaa ja priorisoida työpäiviä paremmin: lisää fokusta olennaiseen, parempaa työpäivien suunnittelua ja harkitumpaa ajankäyttöä
 • Millaisin neurotieteellisin työkaluin optimoit motivaatiosi ja hyödynnät dopamiinijärjestelmääsi tavoitteisiin pääsemiseksi
 • Miten aivojen neurokemian ymmärtäminen auttaa sinua työskentelemään taitojesi ylärajoilla, ehkäisemään vitkastelua sekä asettamaan oikein priorisoituja tavoitteita
 • Miten liikuntaa voidaan tutkitusti hyödyntää aivojen välittömän suorituskyvyn, kuten oppimisen ja luovan ajattelun tukena
 • Miten hyödynnät tutkittuja menetelmiä tahdonvoimalihaksen ja päätöksentekokyvyn korkealla pitämiseksi
 • Millaisin neurotieteellisin työkaluin pääset aidosti keskittyneeseen mielentilaan
 • Miten opit eliminoidaan ’ei-olennaisia’ asioita
 • Millaisin neurotieteellisin menetelmin sekä aivojesi että kehosi palautuminen voidaan optimoida niin työpäivän aikana kuin sen jälkeen
 • Miten hallitset paremmin työn sirpalemaisuutta ja ajankäyttöäsi
 • Miten hyödynnät luontaisia ’ultradiaanisia rytmejäsi’ optimaalisen vireystilan varmistamiseksi
 • Kuinka visuaalinen järjestelmäsi tukee keskittymiskykyäsi, kunhan osaat vain hyödyntää sen neurobiologisia toimintamekanismeja tarkoituksenmukaisella tavalla
 • Miten työpäiviä pelillistämällä voidaan tutkitusti luoda uppoutumista työhön ja luoda kestävää edistyksen tunnetta
 • Millaisin neurotieteellisin työkaluin kehität monimutkaisia aivotoimintojasi, kuten ongelmanratkaisua, suunnittelutaitoja sekä päätöksentekokykyä
 • Optimaalinen työpiste – miten työympäristösi tulisi suunnitella aivojesi näkökulmasta, jotta säilytät sekä vireystilan, keskittymiskyvyn että fyysisen terveytesi ihanteellisella tasolla

Ajankohta ja hinta:

 • Koulutus järjestetään su 10.12 klo 10–13
 • Koulutus pidetään vuorovaikutteisena eli yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä läpi esityksen
 • Koulutusosuuden jälkeen (klo 13–14) halukkaat voivat jäädä pienryhmätyöskentelyyn, jonka järjestän Zoomin ’breakout-huoneissa’. Pienryhmätyöskentelyn aikana osallistujat pääsevät pohtimaan mm. tapoja, joilla opittua viedään parhaiten omaan arkeen
 • Koulutuksen hinta on 69 € (sis. ALV 24 %). Lasku lähetetään osallistujille koulutuksen jälkeen
 • Koulutukseen mahtuu yhteensä 15 osallistujaa
 • Osallistujille lähetetään linkki koulutustallenteeseen
 • Jokainen osallistuja saa myös kirjoittamani, yli 50-sivuisen, unioppaan: ”Hämärästä aamunkoittoon: työkalut optimaalisen uniterveyteen”. Opas sisältää yli 50 uniterveyttä sisältävää vinkkiä, eikä se ole missään julkisesti saatavilla.

ILMOITTAUDU TÄHÄN KOULUTUKSEEN

Jos ilmoittautumislinkki ei toimi, kopioi tämä osoite selaimeen: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkduGtrD4rH9T2Dr5GeNq1INsq5PKKDcw9

MIKSI NÄMÄ KOULUTUKSET?

Kuinka paljon olisit valmis maksamaan yhdestä laadukkaasta lisäelinvuodesta? Entäpä kahdestakymmenestä lisäelinvuodesta? Kuinka paljon olisit valmis maksamaan paremmista tunne- ja empatiataidoista, edistyneemmistä ongelmanratkaisutaidoista, paremmasta keskittymiskyvystä tai kestävän draivin löytämisestä jokaiseen työpäivään?

Neljän viime vuoden aikana olen kouluttanut lukuisten huippuyritysten ajatustyöläisiä aivojen terveyteen ja suorituskykyyn liittyvistä teemoista, kuten sosiaalisista aivoistamme, stressistä, motivaatiosta, draivista, tunneälystä, empatiasta, keskittymisestä, unesta, työpäivien sirpalemaisuuden hallinnasta ja neurotieteellisestä tunnejohtamisesta.

Koulutukset ovat olleet todella pidettyjä, joten kyselyitä on tullut, josko näitä tulisi joskus myös laajemmin kuultavaksi.

Kiitos pyynnöistä, sillä nyt, ensimmäistä kertaa, olen koonnut kaiken olennaisen näistä aiheista teemakohtaisiin Zoom-koulutuspaketteihin. En pyydä sinulta tuhansia, mutta tarjoan sinulle miljoonan taalan vinkkejä.

Koulutukset pitävät sisällään käytännönläheistä neurotiedettä, uusinta tutkimustietoa sovellettuna kiinnostavalla tavalla meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Aiempaa tietotaitoa et neurotieteistä tarvitse: lähtökohtana on esittää tieto tavalla, jolla se avautuu kaikille kuulijoille!

MIKSI NEUROTIETEET?

2000-luku on aivotutkimuksen kultakautta.

Elämänlaatumme parantamiseksi, on meidän ensiksi ymmärrettävä, millaisesta biologisesta monimutkaisuudesta kehomme muodostuu.

Neurotieteet ovat monitieteinen ala, joka tutkii koko hermostojärjestelmää, aina geeneistä ja molekyyleistä hermosoluihin ja hermosoluverkostoihin – ja tätä vielä kompleksisimpiin kokonaisuuksiin. Oppimalla lisää neurotieteistä, voit viedä osaamisesi seuraavalle tasolle!

Tarkoitukseni ei ole tarjota pelkästään tutkittuja faktoja, vaan tuoda syvällistä ja tarinallistettua tietoa ihmisen aivojen monimutkaisesta toiminnasta. 

Tavoitteenani on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten 80 miljardia yksilöllistä hermosolua ja ääretön määrä molekyylejä luovat yhdessä ainutlaatuista kauneutta – ’Darwinilaista eleganssia’ – joka ilmenee yksilöllisinä ajatuksina, tunteina ja käyttäytymisenä.

TULEVAT ZOOM-KOULUTUKSET

Alta löydät tulevat koulutustilaisuuteni. Tarkempia aikatauluja tarjoan näistä myöhemmin. Jos haluat saada ennakkotiedot tulevista koulutustilaisuuksista, ota rohkeasti yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla. 

Viestikenttään voit kopioida tekstin ”Haluaisin saada lisätietoa tulevista Zoom-koulutuksista” tai lähettää vapaamuotoisen yhteydenottopyynnön.

ALUSTAVIA AIHEITA

 • Oppimisen ja muistin neurobiologia: millaisin neurobiologisin työkaluin voin optimoida oppimiseni ja muistitoimintoni? 
 • Tärkeimmät aivotyökalut fokukseen –motivaation ja keskittymisen syventävä koulutus
 • Unen ja sirkadiaanisen rytmin syventävä koulutus
 • Dopaminergisen järjestelmän synaptinen signalointi ja plastisuus  
 • Työkalut kestävään aivoterveyteen läpi elämän
 • Miten liikunnalla optimoidaan aivojen suorituskyky, oppiminen, mieliala sekä luova ajattelu?

MITÄ VOIT ODOTTAA KOULUTUKSILTA?

Tarjoan sinulle mahdollisuuden syventyä aivojemme kiehtovaan maailmaan. Olipa sinulla millaista tahansa aiempaa tietotaitoa, koulutukseni ovat suunniteltu tarjoamaan ymmärrettävää tietoa biologiastamme kaikille.

 • Helposti sulateltavaa tietoa: käsittelen neurobiologiaa selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. 
 • Perusteet yhdistettynä käytännön soveltamiseen: Opit mekanismit tarjoamieni työkalujen taustalla, mutta en jätä sinua vain teorian varaan – saat selvät askelmerkit myös siihen, kuinka soveltaa tietoa arkielämässäsi.
 • Vuorovaikutus: Koulutukseni eivät ole yksisuuntaisia luentoja. Kannustan kysymyksiin ja keskusteluun, jotta voimme yhdessä syventää ymmärrystämme aiheista. 
 • Innostava ja vaikuttava ympäristö: Tavoitteeni on aina luoda oppimiselle kannustava ympäristö (ml. pienryhmätyöskentely). Koulutukset ovat jaoteltu esim. selviin osioihin ja taukoihin, jolloin oppimisjaksot ovat sopivan lyhyitä ja intensiivisiä.
 • Jatkuva oppiminen: Koulutukseni teemat ovat laajoja. Tästä syytä tarjoan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen syventävien koulutusten avulla, toiveidenne mukaan.
 • Tuoreinta tutkimustietoa: Haluan aidosti tarjota tuoreinta tutkimustietoa kuulijoille. Tästä syystä päivitän koulutuksieni sisältöjä jatkuvasti. Yhteistyö Helsingin yliopiston neurotieteen pääaineohjelman kanssa auttaa tässä. Tämä yhteistyö tarjoaa pääsyn sellaisiin resursseihin, joilla voin tarjota parasta mahdollista neurotieteellistä tietoa jokaisessa koulutuksessa.

Hyppää siis matkaan, niin autan ymmärtämään aivojasi paremmin! 

NEUROTIETEEN SUURIA KYSYMYKSIÄ

 • Miten aivot tuottavat tietoisuuden – kaikki ne yksilölliset ajatukset, tunteet ja toiminnot, joita koemme päivittäin? 
 • Kuinka nämä poikkeukselliset henkiset kyvyt jakautuvat aivojen eri osissa?
 • Millaista roolia geenit näyttelevät käyttäytymisessä, ja miten hermosolujen geenien ilmentymistä säädellään kehitys- ja oppimisprosesseissa?
 • Kuinka kokemus muuttaa sitä tapaa, jolla aivot käsittelevät uusia tapahtumia, ja missä määrin tämä prosessointi on tiedostamattoman mielen aikaansaannosta?
 • Millaisia neurobiologisia selitysmalleja esiintyy neurologisten ja psykiatristen sairauksien taustalla?

Ready to Supercharge Your Wisdom ?

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat saada ennakkotietoa tulevista koulutuksista tai hankkia koulutustallenteen!

"The universe is made up of protons, neutrons, electrons, and morons".