Siirry suoraan sisältöön

Leekin visio

Next Level Thinking

LEEKKI LABIN MISSIO, VISIO, STRATEGIA & ARVOT

Vuoden 2023 tavoitteeni

MISSIONI

LEEKKI LABIN OLEMASSOLON TARKOITUS ON AIVOSUUNNITELLA INHIMILLISESTI OPTIMOITUA SEKÄ LEIKILLISEMPÄÄ TYÖELÄMÄÄ. 

Uskon meissä jokaisessa piilevään valtavaan inhimilliseen potentiaaliin sekä leikilliseen asenteeseen.

Haluankin tarjota tutkittuja työkaluja, joiden avulla jokainen löytää kestävän tavan huolehtia aivoterveydestään sekä kokee päivittäisiä huippukokemuksia.

Tyytyväiset asiakkaat, kukistetut pahikset sekä leikillisyyttä hehkuvat ihmiset ovat tekemiseni tärkeimmät mittarit.

VISIONI

Unelmani on kasvattaa LEEKKI LAB tunnistetuksi ja arvostetuksi brändiksi,  joka ei ainoastaan muuttanut tapaa ajatella aivoista, inhimillisestä potentiaalista sekä leikillisyydestä, mutta jonka puoleen myös käännytään, kun halutaan aidosti mielikuvituksellistaa maailmaa – yksilö, organisaatio, palvelu kerrallaan.

STRATEGIANI​​

Strategiani on tarjota aidosti erilainen vaihtoehto asiakkaille. LEEKKI LAB erottautuu, haastaa perinteisiä tapoja tehdä asioita, on edelläkävijä.

Aseina tässä seikkailussa minulla on neljä keskeistä supervoimaa:

  1. Asiakkaan aito kuunteleminen on suunnittelu- ja valmennustyöni sydän. Kuunteleminen auttaa minua empatisoimaan: näkemään mitä asiakas näkee, kuulemaan mitä asiakas kuulee, tuntemaan mitä asiakas tuntee. Suunnitellaan yhdessä ikimuistoinen yhteistyö, jossa muutospolku on räätälöity juuri teidän tarpeitanne varten.
  2. Vahva neurotieteellinen, liikuntalääketieteellinen sekä leikillisyysasiantuntijuus, jonka ansiosta toimintani pohjautuu tutkittuun tietoon, aitoon leikilliseen innostukseen sekä käytännön kokemukseen.
  3. Rohkeus kokeilla uusia menetelmiä, joista voisi löytyä apua juuri sinun tarpeisiisi. Tehdään nopeita kokeiluja, opitaan niistä, hiotaan yhteistyötä jatkuvasti. Luodaan innostava ’kokeilukulttuuri’ muutospolkumme ympärille, joka auttaa havaitsemaan toimivat ja toimimattomat metodit nopeasti sekä pitämään muutospolun mahdollisimman motivoivana.
  4. Muotoiluajattelu kaikessa mitä teen: pystyn visualisoimaan, protoilemaan sekä tarinallistamaan ideani nopeasti asiakkaiden nähtäville. Kehitämme ratkaisujamme yhdessä iteroiden, arvioiden niiden soveltuvuutta jokaisessa välivaiheessa.

ARVONI

Luon ”Wowta”

Haluan luoda palveluita ja kokemuksia, jotka synnyttävät välittömiä ”wow”-elämyksiä. ”Wow”-elämykset syntyvät, kun tarjoilen ihmisille aidosti vaikuttavaa ja ainutlaatuista asiantuntijatietoa, jonka myötä he ymmärtävät oppimansa moninaiset hyödyt ja mahdollisuudet elämässään. ”Wow”-kokemuksia syntyy myös silloin, kun rohkaisen ihmisiä mielikuvitukselliseen hullutteluun ja leikillisyyteen. 

Luon ”Flowta” 

”Flow”-elämykset syntyvät, kun ihminen tai työyhteisö kykenee sulauttamaan oppimansa nautinnollisella ja merkityksellisellä tavalla osaksi omaa toimintaansa ja asenteitaan. Haluan, että yhteistyötämme ohjaa ja voimaannuttaa tiukka fokus yhteiseen tavoitteeseen. Haluamme, että jokainen asiakkaani saa ponnistella taitojensa ylärajoilla ja kokea sekä toistuvia henkilökohtaisia huippukokemuksia että hedonistisia tunne-elämyksiä: kehittyä kokonaisvaltaisesti.

Luon ”Glowta”

Haluan, että opit lopulta siirtyvät osaksi jokaisen asiakkaani identiteettiä. Haluan, että yhteinen muutospolkumme ei ole vain yksi satunnainen prosessi muiden joukossa, vaan se aidosti parantaa elämänlaatuasi ja avaa uusia mahdollisuuksia itsesi toteuttamiseen. Haluan, että uusi ’minäsi’ hehkuu, voi paremmin kuin koskaan.

Haluan rohkaista jokaista ilmentämään sekä luovuuttaan että leikillisyyttään haluamallaan tavalla. Arvostamme yhdessä erilaisia tapoja tehdä asioita, opimme toisiltamme. Lopulta innostuksen ’hehkusi’ viriääkin ’jälkihehkuksi’ koko sosiaaliseen ympäristöösi. 

Olen kunnianhimoinen, vastuullinen ja uskon menestykseen

Olen vastuullinen, toimin itse kuten opeten. Asiakkaideni kanssa haluan uskaltaa ajatella yhdessä isosti. Haluan innostua ja innostuttaa. Uskon kunnianhimoisiin haasteisiin ja siihen, että juuri meillä on yhdessä kyky ratkaista monimutkaisiakin haasteita. 

Yhdessä saamme enemmän aikaan

Luon jokaisen asiakkaan kanssa turvallisen, arvostavan, hilpeän, luotettavan sekä inspiroivan toimintaympäristön. Olemme yhdenvertaisia, olemme opastuksellisia toisiamme kohtaan, annamme toisillemme riittävästi tunnustusta yhteisistä saavutuksistamme.

Kysy sopivaa pakettia tarpeisiinne!

Tarjoan maksuttoman konsultaation, joten vaihdetaanko ajatuksia aivoista ja yrityksenne tarpeista?