Siirry suoraan sisältöön

Lighthearted Leaders-valmennus

Kevytsydämisiä tunnejohtajia

Hehkuen leikillisyyttä, merkitystä & empatiaa

On haaste millainen tahansa, yksin teidän ei tarvitse sitä ratkaista!

Me leekkiläiset tiedämme, että kevytsydämiset johtajat, vapaina kohtuuttomista suorituspaineista, osaavat unelmoida uskomattomista: jopa paremmasta maailmasta!

Haluamme auttaa muutospolussa kohti leikillisempää ja empaattisempaa johtajuutta.

Täältä löydät ”Kevytsydämisiä tunnejohtajia”-asiantuntijatyöpajamme. Ota rohkeasti yhteyttä ja innostutaan yhdessä kaipaamastanne seikkailusta!

Työpajan esittely

Mistä ovat kevytsydämiset tunnejohtajat tehty? 

Heidät on tehty ripauksesta leikillisyyttä, hyppysellisestä seikkailullisuutta ja rohkeutta, rahtusesta intuitiivisuutta, murusesta tunteikkuutta ja ilmaisullisuutta. Heidät on tehty häivähdyksestä avoimuutta, sipauksesta uteliaisuutta ja mielikuvitusta, pilkahduksesta hyvinvointia sekä optimistisuutta. Heidät on tehty rytmistä ja harmoniasta, unelmoinnista, elämän virtaavuudesta – myös aavistuksesta intohimoa, empatiaa ja tarkoitusta

Näistä tulevaisuuden tärkeistä taidoista ovat kevytsydämisyyttä hehkuvat  tunnejohtajat tehty. Olemme tunnistaneet kuusi taitoa ja tunnetta, jotka muodostavat HEMULI-kivijalan kevytsydämisyyden löytämiseksi. Lopulta nämä kuusi oivalluksen puroa voimistuvat hehkuvaksi elämän virtaukseksi.

HEMULI-mallimme:

 1. Hyvinvointi – tuemme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kuten aivojen terveyden, edistämisessä
 2. Empaattisuus – autamme johtajia luottamaan tunteiden voimaan
 3. Merkityksellisyys – oivallamme yhdessä asioita, joiden äärellä tunnet elämäsi arvokkaaksi
 4. Uteliaisuus – tuuppaamme janoamaan uusia näkökulmia ja taitoja, kurkistamaan jokaisen kulman taakse
 5. Leikillisyys – rohkaisemme johtajia löytämään itselle luontaisen tavan ilmaista leikillisyyttä
 6. Itsetuntemus – innoitamme unelmoimaan uskomattomista, sillä unelmointi tekee elämästä kevyempää

Työpajoissamme vastaamme mm. kysymyksiin:

 • Miten hallitset aivojesi rasittuneisuutta ja ylikuormittumista päivästä toiseen?
 • Kuinka otat täyden hyödyn rajallisista ajattelun resursseistasi?
 • Miten luodaan ja johdetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä tiivistä yhteistyötä?
 • Miten edistetään sujuvaa vuorovaikutusta, avoimuutta ja palautteenannon kulttuuria?
 • Miten kehitetään ja johdetaan luottamusta, empatiaa sekä psykologista turvallisuutta?
 • Miten työyhteisössä vahvistetaan arvostuksen ja oikeudenmukaisuuden tunnetta?
 • Miten työyhteisössä edistetään kykyä käsitellä konflikteja sekä väittelyitä?
 • Miten leikillisyys tukee sekä luovuuden että  yhteisöllisen oppimisen johtamista?
 • Miten hyödyntää muotoiluajattelua johtamisessa?
 • Miten löytää lisää virtaa itselle merkityksellisistä asioista?

Kenelle?

Kohderyhmä: johtajat, johtoryhmät, tiiminvetäjät, asiantuntijat

Toteutus: Yksittäinen valmennus- tai työpajakerta (tyypillisesti n. 2-4 h/krt) tai 3–6 valmennuspäivää sisältävä prosessi

Esimerkki 3 valmennuskertaa sisältävästä prosessista:

 • Voidaan toteuttaa etä- tai lähitoteutuksena
 • a) Alkukartoitus, b) toimenpiteiden ja tavoitteiden suunnittelu, C) toteutus ja loppureflektointi
 • välissä kehittäviä tehtäviä ja lukumateriaaliin tutustumista (“lukuläksyt”)
 • kommunikointisuunnitelman mukainen säännöllinen yhteydenpito ja konsultointi
 • henkilö- ja/tai ryhmäkohtainen kehityssuunnitelma ja sen mukaiset kehitystoimenpiteet jokaisen valmennuskerran jälkeen
 • vaikuttavuuden seuranta prosessiin soveltuvalla tutkimusinstrumentillä (esim.  teemahaastattelu, leikillisyysmittari)

Tutustu esimerkkeihin työpajoistamme:

 1. Miten johtaa ja priorisoida työpäiviä paremmin

Kuulostaako tutulta: Valtava määrä sähköposteja, loputon informaatiotulva? Keskittymisen häiriintymistä, karkailevia ajatuksia? Täyteen buukattu tapaamiskalenteri, joka jättää sinut uuvuksiin? Luovia projekteja, jotka eivät ota sujuakseen? Priorisoinnin priorisointi on yksi päivän tärkeimpiä tehtäviä. 

Tässä valmennuksessa opit suunnittelemaan työpäiväsi järkevämmin. Opit hallitsemaan informaatiotulvaa ja työskentelemään sekä keskittyneemmin että tehokkaammin. Käytännön työkaluina esittelemme mm. vinkkejä parempien ’to-do-listojen’ tekoon, erilaisia priorisointitekniikoita, keinoja tahdonvoimalihaksen ja päätöksentekokyvyn korkealla pitämiseksi sekä tapoja ehkäistä karkailevia ajatuksia. Tavoitteena on lisätä yhdessä fokusta olennaiseen, suunnitella parempia työpäiviä sekä ideoida harkitumpaa ajankäyttöä.

2. Essentialismi – miten keskittyä olennaiseen ja priorisoida omaa elämää

”Jos sinä et priorisoi elämääsi, joku muu tekee sen kyllä puolestasi”. Elämässä olennaista ei ole saada ”enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa”, vaan keskittyä aidosti niihin asioihin, joilla on todella merkitystä: opetella tavoittelemaan kurinalaisesti vähemmän asioita. Essentialismi on järjestelmällinen tapa lähestyä sellaista elämää, jossa asioita opetellaan karsimaan ja laittamaan tärkeysjärjestykseen. Ja kun opimme tavoittelemaan vähemmällä parempaa, kaikilla elämänalueilla, niin osaamme käyttää rajallisen määrän aikaamme ja energiaamme itsellemme tärkeiden asioiden parissa – ilman, että joku muu priorisoi elämäämme puolestamme

Tässä valmennuksessa opit: Millaisin keinoin elämän vaihtoehtojen tulvaa opitaan tutkimaan ja arvioimaan? Miten ’ei-olennaisia’ asioita opitaan aidosti eliminoimaan? Miten tätä uudenlaista ajattelumallia sovelletaan parhaiten käytäntöön? Valmennus sisältää runsaasti sekä käytännön vinkkejä että helposti arkeen sovellettavia aivotyökaluja.

3. Tulevaisuuden tunnetaidot – miten paineen, tunnekuohujen ja epävarmuuden keskellä pärjätään tutkitusti parhaiten?

Ovatko aivotutkimukset ratkaisseet tunteiden käsittelyn sudenkuopat? Miten epävarmuutta tulisi oppia syleilemään? Tutkimuksista tiedetään, että oikeanlaiset tunnetaidot sekä ehkäisevät stressiä että auttavat säilyttämään päätöksentekokyvyn korkealla voimakkaidenkin tunnekuohujen hetkillä. Lisäksi tiedämme, että epävarmuus on aivoillemme itseasiassa hyvinkin tärkeä oppimista edistävä tila. Kysymys on lopulta melko yksinkertaisista asioista: kuinka osaamme aktivoida aivojemme järkeilystä vastaavat osat riittävän nopeasti ja oikealla hetkellä – niin paineen kuin epävarmuudenkin keskellä.

Tässä valmennuksessa opit strategioita, joilla ymmärrät paremmin niin omia kuin muiden tunteita. Oppien avulla hallitset tunteitasi jokapäiväisiä päätöksiä tehdessäsi. Käytännön näyttöön perustuvina työkaluina harjoitellaan mm. erilaisia ’uudelleenarviointitekniikoita’ sekä ’olotilan sanoittamista’, joiden on tutkimuksissa todettu vähentävän stressireaktioita sekä aivojen yliaktiivisuutta. Lisäksi käymme läpi, kuinka aivot käsittelevät epävarmuutta, ja miten ‘epävarmuuden sietokynnystä’ voidaan helposti vahvistaa.

4. Liikunnasta tutkitusti lisää aivoterveyttä ja luovuutta

Lukuisat historialliset henkilöt ovat ylistäneet liikunnan yhteyttä luovaan ajatteluun ja aivojen hyvinvointiin. Filosofi Friedrich Nietzschekin kirjoitti aikoinaan: “Kaikki suuret oivallukset ovat siintäneet kävelyn voimasta”. Tuoreimmat tutkimuslöydökset vahvistavat nämä havainnot. Tutkimuksissa on mm. havaittu, kuinka eri liikuntamuodot edistävät luovaa ajattelua välittömästi, niin liikunnan aikana kuin sen jälkeen.  Liikunta on myös yksi tehokkaimpia tapoja edistää oppimista ja muistin toimintaa, kohentaa keskittymiskykyä ja vireystilaa, tehostaa stressin säätelyä, vaikuttaa mielialaan, sekä varmistaa aivojen terve ikääntyminen. Lisäksi ’kehollistunut kognitio’ korostaa liikkeen merkitystä luovan ajattelun muokkaajana. Jo pelkkä liikesuorituksen ajattelu tai pallon pyörittely käsissä aktivoi laajoja aivoalueita, millä voi olla vaikutusta luovaan kognitioomme.

Tässä valmennuksessa tarjoilen ainutlaatuisen tutkimuskatsauksen aivoterveyden ja luovan ajattelun taustalla piileviin aivomekanismeihin. Perehdytän sinut mm. erilaisten liikuntamuotojen, kuten rauhallisen kävelyn, juoksun, tanssin ja kuntosaliharjoittelun ajattelua ja ongelmanratkaisua edistäviin vaikutuksiin. Käymme yhdessä läpi keinoja, joilla liikunnallinen elämäntapa saataisi juurrutettua osaksi arkea. Valmennuksen tavoitteena on saada jokainen innostumaan ja hyödyntämään omaehtoista liikettä niin oman aivoterveyden kuin luovan ajattelun tehostamiseksi.

5. Haasteena työstä palautuminen – miten hallita aivojen rasittuneisuutta ja ylikuormittumista päivästä toiseen?

Aivojen työstä palautuminen alkaa jo työpäivän aikana, ja palautumista tuetaan parhaiten järkevillä arjen valinnoilla. Tutkimukset osoittavat, että oikeanlaisella työpäivän suunnittelulla, kuten pilkkomalla työ sopiviin osasiin, puistokävelyillä, taukoliikunnalla sekä lopettamalla työpäivä sopivassa vireystilassa, voidaan edesauttaa fyysistä ja henkistä palautumista – jo itse työpäivän aikana. Lisäksi olemme intuitiivisesti usein väärässä, millaiset vapaa-ajan aktiviteetit palauttavat meitä töistä parhaiten. ”Passiivisen viihteenkulutuksen” sijaan meidän tulisi vapaa-ajalla mieluummin uppoutua tutkimusten mukaan ”kovan hauskuuden” pariin – eli toimiin, joissa pääsemme tuntemaan olomme tuotteliaiksi ja irtautumaan työajatuksista.

Tässä koulutuksessa saat tutkittuja aivovinkkejä palautumista edistävän työn ja vapaa-ajan suunnitteluun. Näiden työkalujen keskiössä ei ole tarjota mitään ”one-fit-for-all”-mallia, vaan aidosti löytää jokaiselle henkilökohtaisesti miellyttäviä keinoja tehostaa palautumista. Perehdymme myös nk. “palautumisen paradoksiin”, jonka mukaan ne, jotka tarvitsisivat eniten palautumistoimia, ovat usein liian kuormittuneita toimeenpanemaan tarkoituksenmukaisia palautumisaktiviteetteja. Käymme yhdessä läpi erilaisia työstressitekijöitä, sekä keinoja, joiden avulla voisimme niiden kanssa pärjätä parhaiten.

6. Tunne itsesi ja ymmärrä muita – kohti parempaa vuorovaikutusta, palautteen annon kulttuuria sekä muutoksen aikaansaamista työyhteisössä

Kevytsydäminen johtaja osaa johtaa empatialla ja tiedolla, jolloin hän mm. tietää, millaisia ’sosiaalisia palkintoja’ tai ’sosiaalisia uhkia’ erilaiset vuorovaikutustilanteet aivoissamme aiheuttavat. Tässä valmennuksessa perehdymme ihmisten erilaisiin tapoihin reagoida konfliktitilanteissa, sekä keinoihin käsitellä kärjistyviä tilanteita. Tämän työpajan tavoitteena on myös syventää sekä itsetuntemusta että ymmärrystä persoonallisuuseroista ihmisten välillä. Sukellamme lisäksi ihmisläheisen työskentelyn neurotieteellisiin selitysmalleihin, joiden avulla on helpompi ymmärtää, kuinka kaikki muutos, niin yksilöissä kuin yhteisöissä, palautuu lopulta siihen, että ymmärrämme, kuinka aivomme tietoa käsittelevät. 

Valmennuksen yhtenä tavoitteena on auttaa ymmärtämään, kuinka luodaan oivalluttavaa ja vaikuttavaa palautekulttuuria. Tarkoitus ei ole haastaa toimivia johtamiskäytäntöjä, eikä yrittää tuputtaa yhtä vaihtoehtoa jonkin toisen, aivan yhtä hyvän, tilalle. Tavoitteena on yksinkertaisesti tuoda enemmän henkisiä työkaluja niin oman kuin muiden toiminnan ymmärtämiseen. Oppien avulla kehityt sekä palautteen antajana että vuorovaikutustaitojen hyödyntämisessä. Saat myös runsaasti 

Muutoksen aikaansaaminen – ”From Wow to Flow to Glow”

Olemme kehittäneet ainutlaatuisen ”from WOW to FLOW to GLOW”-viitekehyksen, joka auttaa kevytsydämisyyden hehkun löytämisessä.

Viitekehyksemme periaate on yksinkertainen – sen tarkoituksena on helpottaa johtajia  tunnistamaan oma kevytsydämisyyden perustaso ja yksilöllisen muutospolun lähtöpiste. Strategiamme on luoda jokaisella johtajalla/johtaryhmälle omannäköinen ja aidosti vaikuttava muutospolku kohti kevytsydämisyyttä. 

Arvolupauksemme onkin, että jokainen johtaja voi löytää kevytsydämisyyden: omilla ehdoillaan, omilla vahvuuksillaan. Me tarjoamme tähän tarkoituksenmukaiset välineet – esihenkilöille, johtoryhmille, tiimeille ja yksilöille.

 1. ”Wow”-elämys. Polun ensimmäisessä vaiheessa haluamme luoda syvällisen ymmärryksen käsiteltävästä aiheesta, jolloin organisaatio tai yksilö tunnistaa nykytilan, näkee mahdollisuuden muutokselle, ja saa perustelut muutoksen hyödyille (”Do I want to to this, and why?”). Tässä vaiheessa valetaan uskoa myös muutoksen vaikuttavalle läpiviemiselle sekä tunnistetaan organisaation ja/tai yksilön ainutlaatuiset voimavarat (”Can I do this?”). Ensimmäisessä vaiheessa on olennaista ymmärtää, mitä käsiteltävät teemat käsitteinä edustavat, sekä mitä tutkittuja hyötyjä lähestymistavoistamme on niin yksilöille, tiimeille kuin organisaatioll

 2. ”Flow”-elämys. Toisessa vaiheessa tavoitteena on lisätä oppiemme virtaavuutta työyhteisössä. Tässä vaiheessa tunnistetaan mm. ne tekijät, joita vaaditaan muutoksen läpiviennille (“What do I need to do in order to succeed?”). ”Flow”-vaiheessa on olennaista hahmottaa, miten kevytsydämisyydellä johdetaan tutkitusti parhaiten juuri tässä organisaatiossa, ja millaista apua muutoksen läpivientiin mahdollisesti tarvitaan. Kun ymmärrys ja voimavarat ovat tunnistettu, kevytsydämisyyden virtaavuutta voidaan lisätä kaikkeen tekemiseen.

 3. ”Glow”-elämys. Kolmannessa vaiheessa tavoitteemme on saavuttaa hehkuminen, jossa johtaja on omaksunut kevytsydämisyyden osaksi identiteettiään. Opeistamme on tullut olennainen osa yksilön asenteita, arvoja ja toimintaa. Lopulta hehku toivottavasti siirtyy jälkihehkuna (”afterglow”) myös koko organisaatioon, sen sidosryhmiin sekä yrityksen toimintakulttuuriin ja arvoihin.

Miten polku kohti yhdessä asetettuja tavoitteita etenee?

Näin yhteistyömme etenee:

 1. Yhteistyön alussa luomme ymmärryksen johtajan nykytilanteessa vallitsevista tarpeista. Autamme sinua tunnistamaan sekä oman kevytsydämisyyden tason että ne tekijät, jotka tätä tilaa rajoittavat ja tukevat. Apuna voimme tarvittaessa hyödyntää mm. esihenkilöille kohdennettua teemahaastattelua tai muuta tarkoituksenmukaista mittaria
 2. Toisessa vaiheessa teemme tulkinnan alkukartoituksen tuloksista, joiden pohjalta määritämme yhteistyön lähtötason sekä toimenpidesuunnitelman esiteltäväksi asiakkaalle. Toimenpidesuunnitelmasta käy ilmi mm. valitut tavoitteet, osatavoitteet sekä tarkoituksenmukaiset mittarit tulosten seuraamiseksi. Joillekin yksilöille tämä tarkoittaa, että lähdemme liikkeelle hyvinvoinnin peruspalikoiden kasaamisesta, toisten johtajien kanssa voimme puolestaan pohtia tyystin erilaisia tavoitteita
 3. Kolmannessa vaiheessa, eli keskusteluiden ja mahdollisten muokkausten jälkeen, sovimme valmennuskumppanuuden valmennuspäivien ja työpäivien määrän (esim. 2–4 valmennus- tai työpajapäivää) sekä niiden alustavat ajankohdat.
 4. Neljännessä vaiheessa on ensimmäisen valmennus-/työpajakerran vuoro
 5. Haluamme pitää muutospolun mahdollisimman joustavana ja vaikuttavana. Tästä syystä asiantuntijamme käyvät (viidennessä eli iterointivaiheessa) yhdessä läpi jokaisen valmennuskerran sisällön. Keskusteluiden ja palautteen pohjalta tulevien kohtaamiskertojen sisältöjä voidaan muokata helposti.
 6. Lopuksi projektin tuloksia analysoidaan, verrataan asetettuihin tavoitteisiin sekä suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Lisätiedot ja hinnat

Tekstiä…

 1. Yhden (1h) moduulin hinta yht. … €
 2. Kaksi (1h) moduulia yht. 2700 €
 3. Kolme (1h) moduulia yht. 3600 €
 4. Neljä (1h) moduulia yht. 4500 €
 5. Koko päivän aivokoulutus eri aiheista? Kysy tarjousta!

* Koulutukset ja työpajat sisältävät aina sekä teoriaa että käytäntöä.

* Koulutus  räätälöidään aina yrityksen toiveiden mukaiseksi (yllä esiteltyjä kokonaisuuksia voidaan käyttää pohjana keskusteluissa).

* Voit siis hankkia joko yhden, kaksi tai vaikka koko päivän koulutuksen ja työpajan.

*Asiakas saa käyttöönsä koulutusmateriaalit sekä tallenteen esityksestä.

* 10 % koulutuksen kokonaistuloista lahjoitetaan säännöllisesti vaihtuvaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Kysy sopivaa pakettia tarpeisiinne!

Tarjoan maksuttoman konsultaation, joten vaihdetaanko ajatuksia aivoista ja yrityksenne tarpeista?