Siirry suoraan sisältöön

LEEKKI

LEEKKI PERFORMANCE

Mökötyshirviöitä murskaamassa

LEEKKI LAB on edelläkävijä maailman onnellisimpien yritysten, 'leikkivien organisaatioiden' luomisessa.

Vuoden 2023 tavoitteeni

LEIKIN AIKA?

Todelliset edelläkävijäyritykset ovat oivaltaneet jotain olennaista: leikillisyys on työelämän piilevä resurssi, joka tarjoaa valtavia hyötyjä hyvinvoinnille, yhteisölliselle oppimiselle sekä luovuudelle.

Tutkimusten mukaan leikillisyyden lisääminen organisaatioihin näkyy muun muassa:

  • ystävällisempänä tunneilmapiirinä ja tunneilmastona
  • tyytyväisempänä ja sitoutuneempana työyhteisönä
  • muutoskyvykkäämpänä ja joustavampiin strategisiin päätöksiin kykenevänä organisaationa
  • luovempana ja oppivampana työyhteisönä
  • vankistuneena luottamuksena ja yhteenkuuluvuuden tunteena
  • sujuvampana kommunikointina ja vuorovaikutuksena
  • voimakkaampana työn imuna, optimismina ja kognitiivisena joustavuutena
  • kevyempänä työn kuormittuneisuutena, stressinä, tunnekuormituksena ja uupumisena

LEEKKI LAB toivookin organisaatioiden ottavan leikin vakavasti!

MILLAISIA TARPEITA TEILLÄ ON?

1) LEEKKI SPRINT-yksilövalmennus on esihenkilöille suunnattu neurotieteellinen tunneälyvalmennus empaattisten ja leikillisten johtamistaitojen kehittämiseksi

2) LEEKKI TEAM PERFORMANCE on asiantuntijatiimeille kohdistettu neurotieteellinen tunneälyvalmennus psykologisen turvallisuuden, leikillisyyden ja työyhteisön luottamuksen vahvistamiseksi.

3) LEEKKI TIIMITYÖPAJAT tarjoavat joukon ”Team Happiness Design”-työkaluilla varustettuja leikillisiä työpajoja koko työyhteisölle  

4) CULTURE DESIGN SERVICES-kumppanuuksissa  LEEKKI-tiimimme auttaa yrityksiä muotoilemaan psykologisesta turvallisuudesta ja  mielikuvituksesta kukoistavia organisaatiokulttuureita kokonaisvaltaisen yhteistyön avulla.

5) TAPAHTUMA- JA TILASUUNNITTELUUN saat tiimiltämme myös apua, sillä autamme mielellämme luomaan ainutlaatuisen leikillisiä tilaratkaisuja sekä tapahtumakonsepteja.

TAVOITTEENI

VALITETTAVAN MONI työntekijä kokee, ettei saa riittävästi nautinnon ja luovuuden kokemuksia työstänsä, eikä työskentele luovuutta tukevassa organisaatiossa.

LUKUISAT YRITYKSET kaipaavatkin yhä vaikuttavampia ratkaisuja lisäämään sekä työntekijöiden työviihtyvyyttä, työn imua että mielikuvitusta, sillä vain näin yritys säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä.

LEEKKI LABIN tavoitteena on luoda maailman onnellisimpia ja mielikuvituksellisimpia työpaikkoja – täynnä leikillisiä aikuisia.

”Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up”.

METODINI

On olemassa runsaasti pöhinää leikkisyydestä organisaatioissa, mutta juuri sitä monet lähestymistavat ovat olleetkin – pelkkää pöhinää.

Vertaisarvioiduista tutkimuksista olen tunnistanut 14 menetelmää, joilla leikillisyyttä voidaan hyödyntää organisaatioissa. Tämän pohjalta olen kehittänyt ainutlaatuisen ”From WOW to FLOW to GLOW”-muutospolun kohti älykkäästi leikkiviä organisaatioita.

VALOJA AIVOILLE-mallini on puolestaan innovoimani neurotieteellinen tunnejohtamismalli, joka auttaa luomaan niin empaattisempia ja leikillisempiä johtajia kuin työyhteisöitä.

HEMULI-mallini taas nojautuu psykologisiin ja neurotieteellisiin motivaatioteorioihin. Se auttaa esihenkilöitä löytämään sisäinen kevytsydämisyytensä, leikillisyytensä sekä itselleen luontaisen tavan johtaa tunneälykkäästi.

LEIKILLISTEN JOHTAJIEN TAIDOT

Leikkimielinen johtaja ei purista mailaa, vaan valomiekkaa.

HEMULI-malli auttaa hahmottamaan, mitkä kuusi taitoa muodostavat vahvat tukijalat leikilliselle johtajalle.

Matka kohti leikillistä tunnejohtajuutta ei ole lineaarinen prosessi, vaan kaikki kuusi taitoa kehittyvät matkalla varrella omaan tahtiinsa, usein toisiaan synergisoiden.

LEEKKI SPRINT-valmennuksessa kehitämme näitä johtajuustaitoja. Samalla myös pohdimme, miten juuri teidän organisaatiostanne voitaisi muotoilla ’älykkäästi leikillinen’ työyhteisö. 

"FROM WOW TO FLOW TO GLOW"

Älykkäästi leikilliset organisaatiot edustavat työhyvinvoinnin, luovuuden ja oppimisen korkeinta ilmentymää.

Jokainen organisaatio haluaa saavuttaa sen saman ”hehkun”, mitä leikilliset edelläkävijäyritykset loistavat.

Suunnittelemani ainutlaatuinen muutospolku auttaa tässä matkassa. Polun on tarkoitus auttaa hahmottamaan vaadittavat askeleet, joiden kautta jokainen organisaatio pystyy lopulta saavuttamaan leikillisen ilmapiirin ja olosuhteet – itselleen mieluisalla tavalla.

Kysy sopivaa pakettia tarpeisiinne!

Tarjoan maksuttoman alkukartoituksen, joten vaihdetaanko ajatuksia leikillisyydestä?

"Yippee, sounds too much fun"