Siirry suoraan sisältöön

LEEKKI-tiimityöpajat

LEEKKI LAB-tiimityöpajat

Kevytsydämisempää työelämää

Maailman onnellisimpia tiimejä

'Team Happiness Design'-työkaluilla

Vuoden 2023 tavoitteeni

MISTÄ TYÖPAJOISSA ON KYSE?

KIINNOSTAISIKO OPPIA LISÄÄ psykologisesta turvallisuudesta, luottamuksesta, arvostuksen ja läheisyyden tärkeydestä, varmuuden tunteesta, leikillisyydestä hyvinvoinnin ja luovuuden tukena, tavoista loihtia älykästä leikillisyyttä työpaikaikalle?

LEIKKITYÖPAJAT kehittyivät vuosien palautteen ja lukemattomien murskattujen mökötyshirviöiden pohjalta.

KOKEILUKULTTUURISTA ja uusista innostavista menetelmistä kiinnostuneet esihenkilöt- ja asiantuntijatiimit innostuivat toden teolla näkemyksistäni, kuinka jokainen yritys voi kasvaa leikkiväksi organisaatioksi – omilla ehdoillaan, omilla vahvuuksillaan, omanlaisensa muutospolun kautta.

PALAUTTEEN pohjalta syntyi joukko toiminnallisia leikkityöpajoja, joissa tiimit voivat kehittää tiimityöskentely- ja kommunikaatiotaitojaan rennossa ja hauskassa ympäristössä.

LEIKILLISEN LÄHESTYMISTAVAN tavoite on auttaa purkamaan stressiä ja kehittämään luovia ratkaisuja organisaation työelämähaasteisiin. Toiminnalliset työpajat ovat usein myös paras tapa yhdistää eri työyhteisöjen jäseniä sekä edistää ryhmähenkeä ja yhteistyötaitoja.

’TEAM HAPPINESS DESIGN’-työkalut ovat joukko luovia ja leikillisiä tiimityömenetelmiä, joiden avulla onnistutte jatkossakin työyhteisön yhteenkuuluvuuden lisäämisessä!

MILLAISIA TYÖPAJATARPEITA TEILLÄ ON?

Alta löydät leikilliset työpajakokonaisuuteni.

Lopullinen työpaja suunnitellaan aina vastaamaan yhdessä sopimiamme tavoitteita.

Tavoitteenani on tarjota osallistujille oppimiskokemus, joka on merkityksellinen, innostava ja vaikuttava!

VALOJA AIVOILLE (3 h)

VALOJA AIVOILLE-malli pohjautuu niille neurotieteellisille löydöksille, joiden mukaan sellaiset sosiaaliset palkinnot, kuten varmuuden, arvostuksen, läheisyyden, ja oikeudenmukaisuuden tunne, sekä jakamisen ilo ja autonomian kokemus, aktivoivat aivojemme palkitsemisjärjestelmiä voimakkaasti.

TYÖPAJASSA havainnollistan, että nämä kuusi tunnekokemusta edistävät tutkitusti ihmisten välistä luottamusta, empatiaa sekä hyvinvointia – erityisen tehokkaasti sekä lukuisin mekanismein. 

KEHITÄMME YHDESSÄ keinoja, joilla näistä tunnekokemuksista saadaan mahdollisimman pitkäkestoisia ja vaikutukseltaan välittömiä, juuri teidän organisaatiossanne. 

Sopivia ’TEAM HAPPINESS DESIGN’-työkaluja tähän työpajaan voivat olla mm.:

 • Kevyesti pelillistetty VALOJA AIVOILLE-korttipeli
 • Kohtaamis- ja improvisaatioharjoitukset
 • Storyboard-visualisointiharjoitus
 • Lego-Team Play
 • Empathy Map-harjoitus
 • Future Scenario-aikamatkailu

SOPII ERINOMAISESTI pienille- ja keskikokoisille tiimeille (5–30 hlö), joiden kanssa muotoillaan 1–3 konkreettista ydintavoitetta työpajan tueksi.

JOKAISELLE TIIMIN JÄSENELLE toimitetaan halutessa itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)

HINTA: 2 500 € (+ALV 24 %)

TYÖPAJAN LEIKILLISYYSASTE: 4/5

TIIMIDYNAMIITTIA (3 h)

YHTEISHENKEÄ JA PSYKOLOGISTA TURVALLISUUTTA ei voi pakottaa työyhteisöön. Nämä tunnetilat eivät myöskään synny korulauseista, vaan ne versovat usein jaettujen myönteisten tunnekokemusten kautta. Jotta tiimin dynamiikka saadaan kukoistamaan, työyhteisön jäsenten täytyy tuntea ja ymmärtää toisia. 

TIIMIDYNAMIITTIA TYÖPAJASSA tiimin jäsenet pääsevät tutustumaan toisiinsa leikillisten menetelmien avulla, jotka eivät vaadi kuin sopivan kokoisen huoneen täynnä leikkimielisiä aikuisia. Halutessaan jokainen saa myös täytettäväksi ’aikuisten leikillisyyttä’-mittaavan, tieteellisesti validoidun, arviointilomakkeen, jota voidaan käyttää työpajan tukena.

TAVOITE on saavuttaa silmiä avaava ja merkityksellinen kokemus koko ryhmälle, joka auttaa vahvistamaan tiimin jäsenten välistä tunnepihkaa entisestään.

Tyypillisiä ’TEAM HAPPINESS DESIGN’-työkaluja tähän työpajaan voivat olla mm.:

 • Teamwork-korttipeli
 • Gamestorming-harjoitukset
 • THINKERTOYS-ideointityökalut
 • Aikuisten leikillisyyttä-mittaava, tieteellisesti validoitu, ’Adult Playfulness’-arviointilomake

SOPII ERINOMAISESTI pienille- ja keskikokoisille tiimeille (5–30 hlö), joiden kanssa muotoillaan 1–3 konkreettista ydintavoitetta työpajan tueksi.

JOKAISELLE TIIMIN JÄSENELLE toimitetaan halutessa itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)

HINTA: 2 500 € (+ALV 24 %)

TYÖPAJAN LEIKILLISYYSASTE: 3/5

BODYSTORMING (3 h)

MILTÄ KUULOSTAISI työpaja, jossa hyödynnämme koko kehoa ajatustyön ja ongelmienratkaisun tukena?

KEHOLLINEN LIIKE vaikuttaisi tutkimusten mukaan edistävän sekä aivotoimintaa että luovaa ajattelua – sekä välittömästi liikunnan aikana että useammaksi tunniksi sen jälkeen. Tämän taustalla vaikuttavat monimutkaiset, mutta nykyään hyvin tunnetut aivomekanismit. 

BODYSTORMING-TYÖPAJASSA on tarkoitus tutustua ’kehollisen kognition’ hyödyntämiseen monimutkaisen ajatustyön tukena. Millainen luova haaste tai tavoite tiimillämme ikinä onkin, kehollinen lähestymistapa voi tuoda uusia näkökulmia toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.

ESIMERKKIHAASTEITA, joita voimme yhdessä ratkoa:

 • Miten tiimin yhteishenkeä ja luottamusta voidaan kehittää?
 • Miten voimme edistää koko tiimin hyvinvointia ja työviihtyvyyttä?
 • Miten leikillistäisimme ja kehollistaisimme työyhteisön perinteisiä ideointipalavereita?
 • Miten voisimme kehittää asiakaskokemusta kehollisen liikkeen avulla? 

SOPII ERINOMAISESTI pienille- ja keskikokoisille tiimeille (5–30 hlö), joiden kanssa muotoillaan 1–3 konkreettista ydintavoitetta työpajan tueksi.

JOKAISELLE TIIMIN JÄSENELLE toimitetaan halutessa itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)

HINTA: 2 500 € (+ALV 24 %)

TYÖPAJAN LEIKILLISYYSASTE: 5/5

PLAYSTORMING (3 h)

LUOVUUTTA TUKEVAN ympäristön muotoileminen voi olla melkoinen haaste. On kuitenkin olemassa lukuisa joukko erilaisia pelillisiä ja leikillisiä menetelmiä, joilla ihmiset saadaan sekä kommunikoimaan paremmin että ideoimaan rohkeammin.

PLAYSTORMING-TYÖPAJASSA hyödynnämme leikillisiä ajatustyökaluja, joiden avulla ratkaisemme jotain tiimin yhteistä haastetta. Leikillisyyden tavoite on vapauttaa tiimin kollektiivinen mielikuvitus, jolloin löydämme täysin uudenlaisia lähestymistapoja kehittää ryhmän toimintaa.

PARASTA KAIKESSA on se, että tiimi oppii samalla joukon erilaisia työkaluja, joiden avulla he voivat jatkossa esimerkiksi:

 • selvittää työyhteisön konflikteja
 • lisätä sitoutumista yhteiseen tekemiseen
 • kehittää asiakaskokemusta ja -ymmärrystä
 • mielikuvituksellistaa palavereja ja ideariihiä
 • tunnistaa ongelmien juurisyitä ja löytää innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin

SOPII ERINOMAISESTI pienille- ja keskikokoisille tiimeille (5–30 hlö), joiden kanssa muotoillaan 1–3 konkreettista ydintavoitetta työpajan tueksi.

JOKAISELLE TIIMIN JÄSENELLE toimitetaan halutessa itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)

HINTA: 2 500 € (+ALV 24 %)

TYÖPAJAN LEIKILLISYYSASTE: 5/5

GAME DESIGN WORKSHOP

PELIT TEKEVÄT AIVOMME ONNELLISEKSI ja siksi pelisuunnittelun oppeja sekä -mekaniikkoja tulisi soveltaa niin työelämään kuin arkeen.

GAME DESIGN-TYÖPAJASSA esittelen, millaisin tutkimuksellisin periaattein ja pelimekaniikoin hyvät oppimispelit tulisi suunnitella.

PELISUUNNITTELUN PERIAATTEIDEN pohjalta pystymme sitten suunnittelemaan koko työyhteisölle yhteisen analogisen pelin – tiimin tarpeiden mukaisesti – ja ottamaan sen välittömästi käyttöön.

TYÖELÄMÄPELEJÄ, joita asiakkaat ovat aiemmin omalle organisaatiolleen suunnitelleet:

 • Koko työyhteisölle suunnattu ’taukoliikuntapeli’, johon sisältyi mm. koukuttava narratiivi, välitön palautesysteemi sekä vahva sosiaalinen tuki
 • ’Palaveripeli’, jonka tarkoitus oli leikillisten ja pelillisten elementtien avulla kehittää työyhteisön palaverikäytänteitä
 • ’Asiakaskokemuspeli’, jossa yrityksen asiakkaat saatiin, tavoitteita ja palautesysteemiä muokkaamalla, osallistumaan paremmin palveluiden kehittämiseen
 • ’Hyvinvointipeli’, jossa työyhteisö loi yhteiseen pistelaskuun perustuvan, koko ryhmää hyödyttävän, terveyttä edistävän tiimipelin  

SOPII ERINOMAISESTI pienille- ja keskikokoisille tiimeille (5–30 hlö), joiden kanssa muotoillaan 1–3 konkreettista ydintavoitetta työpajan tueksi.

JOKAISELLE TIIMIN JÄSENELLE toimitetaan halutessa itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)

HINTA: 2 500 € (+ALV 24 %)

TYÖPAJAN LEIKILLISYYSASTE: 6/5

LEADER WORKSHOP (3 kk)

 • Tiiminne tarpeisiin muotoiltu 3 h leikkityöpaja, jonka aikana opitaan ainakin, ”millainen on leikillinen johtaja ja millaisia mahdollisuuksia leikillisyys tarjoaa organisaatioissa?”
 • Erinomainen aloituspaketti esihenkilötiimeille (5–30 hlö), jotka haluavat päästä välittömästi hyödyntämään näyttöön perustuvaa tietoa sekä leikillisiä työkaluja omassa arjessaan
 • Joustavat sisällöt, joista muotoillaan toiveidenne mukaisesti 1–3 ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • Työpajassa heittäydymme leikin maailmaan: hyödynnämme tarvittaessa mm. kevyesti pelillistettyjä tiimisimulaatioita, leikillisyystutkimusten parhaimpia käytänteitä, fasilitoituja kohtaamis- ja improvisaatioharjoituksia sekä neurotieteellistä tutkimustietoa. 

 • Jokaiselle tiimin jäsenelle toimitetaan itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • Hinta: 3 000 € (+ALV 24 %)
 • Joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaiseen LEEKKI PERFORMANCE-valmennukseen työpajan jälkeen

ESIMERKKEJÄ TIIMIEN TAVOITTEISTA

 • Miten tukea yksilöiden ja tiimien leikkisää asennetta ja toimintaa?
 • Miten leikin avulla luodaan vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, kommunikointia ja tiivistä yhteistyötä?
 • Miten kehittää ja johtaa psykologisesti turvallista ilmapiiriä?
 • Miten leikillisyydellä ja luovuudella saadaan aikaan parempaa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia?
 • Miten luoda leikillisyyteen kannustavaa sisäistä draivia (vapauden tunne ja haastavat työtehtävät)?
 • Miten kitkeä leikillisyyttä ja mielikuvituksellisuutta rajoittavia esteitä organisaatiossa?
 • Miten leikillisyydellä ja luovuudella edistetään työyhteisön sitoutumista
 • Miten kehittää ja johtaa yhteisöllistä oppimista leikin avulla?
 • Miten hyödyntää leikillisyyttä asiakastyössä?

MITÄ ODOTTAA TYÖPAJOILTA?

LEEKKI LAB haluaa olla edelläkävijä maailman onnellisimpien, leikkivien työyhteisöiden luomisessa. Siksi kutsun myös teidät ikimuistoiseen taisteluun mökötyshirviöitä vastaan!

LEEKKI LABIN leikilliset työpajat ovat erinomainen tapa helliä työpaikan ilmapiiriä, vahvistaa tiimihenkeä sekä kehittää työyhteisön luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

ASIAKKAINA ovat tyypillisesti organisaatiot, jotka haluavat kehittää leikillisiä kokeilukulttuureita sekä panostaa työntekijöidensä henkilökohtaiseen kehitykseen, hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

LEIKILLISET TYÖPAJAT tarjoavat myös tilaisuuden rentoutua ja irrottautua arjen rutiineista. Kaikki tämä vankistaa myös yhteistä motivaatiota ja työviihtyvyyttä!

PÄIVÄN SISÄLLÖT ovat suunniteltu niin, että saisitte matkaanne mahdollisimman paljon uusia käytännön työkaluja, jotka auttavat muutospolussa kohti empaattisempaa ja leikillisempää elämänasennetta. Tavoitteena on auttaa jokaista tiimiläistä löytämään itselleen mieluisa tapa ilmaista leikillisyyttään. Kyse on aina yksilöllisestä muutospolusta kohti uutta identiteettiä – ja samalla kohti uutta tiimi-identiteettiä!

LISÄKSI opitte joukon ”Team Happiness Design” -taitoja, joita voitte hyödyntää jatkossa työyhteisön ideoinnin ja tiimihengen vahvistamisen tukena.

PUUDUTTAVAA ISTUMISTA ei työpajoissa siis ole luvassa, sillä toiminnallisuus tunnetusti lisää sekä oppimisen vaikuttavuutta että hauskuutta.

SUUNNITELLAAN yhdessä juuri sellainen työpaja, joka innostaa porukkanne heittäytymään leikin maailmaan. Lupaan, että päivän aikana unohdatte vanhat tahmeat tavat, oivallatte jotain eeppistä, sisäistätte kevytsydämisyyden hehkun osaksi identiteettiänne, ja lopulta innostatte opeillanne myös muita.

"From WOW to FLOW to GLOW"

WOW. Ymmärrät ja tunnistat leikkisyyden moninaiset hyödyt sekä mahdollisuudet omassa elämässäsi.

FLOW. Tunnistat oman leikillisyytesi, sulautat leikkisyyden osaksi omaa toimintaa ja asenteita. Löydät tavan leikillistää omaa työtäsi ja luovaa toimintaasi. Elämän virtaavuus löytyy.

GLOW. Olet omaksunut leikillisyyden keskeiseksi osaksi identiteettiäsi. Leikillisyys parantaa elämänlaatuasi ja avaa uusia mahdollisuuksia itsesi toteuttamiseen. Uusi leikkisä ’minäsi’ hehkuu.

AFTERGLOW. Leikillisyytesi hehku tarttuu ”WOW”-kokemuksina nyt myös muihin ihmisiin. Toisiin ihmisiin siirtämäsi leikillisyys saa näin ollen täysin uusia muotoja ja uudenlaista elämää.

Tästä muodostuu ”From Wow to Flow to Glow…to Afterglow” -polku, jossa päivän oppien hehku siirtyy jälkihehkuna myös läheisiin, organisaation sidosryhmiin sekä koko yrityksen toimintakulttuuriin ja arvoihin.

Miten yhteistyömme etenee?

 1. Yhteydenottonne jälkeen sovimme maksuttoman alkukartoituksen etäyhteydellä
 2. Alkukartoituksessa luomme yhteisen ymmärryksen nykytilanteessanne vallitsevista tarpeista
 3. Viikon sisällä alkukartoituksesta saatte ehdotukseni työpajasisällöistä 
 4. Tutustuttuanne suunnitelmaan, voitte hyväksyä sen sellaisenaan, ehdottaa siihen muokkauksia tai kenties tulla siihen johtopäätökseen, ettei tämä ole olekaan juttunne
 5. Palautteenne pohjalta voimme lyödä lukkoon työpajapäivän ja aloittaa yhteistyön
 6. Lopuksi yhteistyömme tuloksia analysoidaan, verrataan asetettuihin tavoitteisiin sekä suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.
 7. Työpajojen jälkeen on aina joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaisiin LEEKKI LABIN valmennuksiin

Play Opens Anything

Tarjoan maksuttoman alkukartoituksen, joten vaihdetaanko ajatuksia leikillisistä työpajoista?

"Hey, don't forget it's a workshop. WORKshop."