Siirry suoraan sisältöön

LEEKKI-johtajille

Lighthearted Leaders

Glowing Empathy, Playfulness & Purpose

Haluaisitko sinä olla leikillisyyteen ja mielikuvituksellisuuteen rohkaiseva tunnejohtaja?

Vuoden 2023 tavoitteeni

KENELLE?

Be a Play Changer. The World is Already Full of Players”.

LEEKKI PERFORMANCE-valmennuspolut ovat suunniteltu esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa leikillistä asennettaan, tunneälykkyyttään sekä oppia näyttöön perustuvia työkaluja näiden taitojen hyödyntämiseksi työyhteisössään.

ASIAKKAINA ovat tyypillisesti kunnianhimoisia ja uteliaita supersankareita, jotka haluavat löytää innovatiivisia tapoja kehittää niin omaa kuin organisaationsa luovuutta, yhteisöllistä oppimista sekä hyvinvointia. 

LEIKILLISYYS todella on hyvinvoinnin ja mielikuvituksen ponnahduslauta – vaan uskallatko hypätä kanssani?

Haluatko tietää...

Miksi olemme syntyneet leikkimään?

Miten leikki muuttaa aivojamme ja kirkastaa mielikuvituksemme?

Miksi leikki tuottaa hyvinvointia ja flow-kokemuksia?

Miten omaa leikillisyyttä ja leikkitaitoja voi kehittää loputtomasti?

Sitten kannattaa unohtaa lähes kaikki, mitä olet leikistä aiemmin oppinut!

MISTÄ VALMENNUKSESSA ON KYSE?

LEEKKI PERFORMANCE-valmennus syntyi, kun lukuisat asiantuntijatiimit kiinnostuivat näkemyksistäni ja metodeistani luoda maailman onnellisimpia, ’älykkäästi leikillisiä organisaatioita’.

PALAUTTEEN pohjalta muotoilin valmennuksen, joka auttaa esihenkilöitä hahmottamaan:

 • Mistä leikillisyydessä todella on kyse?
 • Mitä tutkimukset sanovat leikillisestä johtamisesta?
 • Millaisia tutkittuja mahdollisuuksia leikillisyys tarjoaa organisaatioissa?
 • Millaisin työkaluin leikillisyys sovitetaan osaksi työyhteisön arkea? 

VALMENNUKSEN aikana käymme yhdessä läpi kaiken sen, mitä olet halunnut leikillisyydestä kuulla! Tutustu sekä henkilökohtaiseen että tiimivalmennukseen alta tarkemmin.

LEEKKI SPRINT (3 kk)

 • HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS sinulle, joka haluat vain muutamassa kuukauden oppia, kuinka leikillisyydellä ja tunneälykkäällä johtamisella saavutetaan hyvinvointia sekä kilpailuetua 
 • Tällä aloituspaketilla lähdemme valmennettavien esihenkilöiden kanssa tyypillisesti liikkeelle, sillä  se voidaan, lähtötasosta riippumatta, muotoilla vaivattomasti kaikenlaisiin tarpeisiin 
 • 2–3 konkreettista ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • ’One-to-One’-valmennussessio (60 min) joka toinen viikko (yht. 6 valmennussessiota)
 • Chat-tuki (esim. WhatsApp, Signal, tekstiviesti) valmennussessioiden välillä
 • Henkilökohtaisesti räätälöityä, itsenäisesti kulutettavaa, sisältöä koko valmennuksen ajan, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • Hinta: 1 350 € (sis. ALV 24 %)
 • Valmennuksen jälkeen joustava mahdollisuus jatkaa kk-veloitteiseen valmennukseen (350€/kk, lopetettavissa milloin vain)

”We don’t stop playing because we grow old… we grow old because we stop playing”

LEEKKI TEAM SPRINT (3 kk)

 • TIIMIVALMENNUS on täydellinen paketti esihenkilötiimeille (5–15 hlö), kun haluatte edetä yhdessä oppien kohti leikillisyyden hehkua!
 • 3 X 2h työpajaa tiiminne tarpeisiin muotoiltuna 
 • Kerran kuussa/joka toinen kuukausi pidettävään leikilliseen ja toiminnalliseen työpajaan muotoillaan 1–2 ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • Jokaisen työpajan jälkeen tiimin jäsenet saavat itsenäisesti kulutettavaa materiaalia, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • Hinta: 4 800 € (+ALV 24 %)
 • Joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaiseen valmennukseen tiimivalmennuksen jälkeen

LEADER WORKSHOP (3h)

 • TIIMINNE TARPEISIIN muotoiltu 3 h leikkityöpaja, jonka aikana opitaan mm. ”millainen on leikillinen johtaja ja millaisia mahdollisuuksia leikillisyys tarjoaa organisaatioissa?”
 • Erinomainen aloituspaketti esihenkilötiimeille (5–15 hlö), jotka haluavat päästä välittömästi hyödyntämään näyttöön perustuvaa tietoa sekä leikillisiä työkaluja omassa arjessaan
 • Joustavat sisällöt, joista muotoillaan toiveidenne mukaisesti 1–3 ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • Työpajassa heittäydymme leikin maailmaan: hyödynnämme tarvittaessa mm. kevyesti pelillistettyjä tiimisimulaatioita, leikillisyystutkimusten parhaimpia käytänteitä, fasilitoituja kohtaamis- ja improvisaatioharjoituksia sekä neurotieteellistä tutkimustietoa

 • Jokaiselle tiimin jäsenelle toimitetaan itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • Hinta: 3 000 € (+ALV 24 %)
 • Joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaiseen LEEKKI SPRINT-valmennukseen työpajan jälkeen

TYYPILLISIÄ VALMENNUSTAVOITTEITA

 • Millaiset ovat leikillisen ja mielikuvituksellisen organisaatiokulttuurin arvot ja ilmentymät?
 • Millainen on leikillisyyteen ja mielikuvituksellisuuteen rohkaiseva johtaja?
 • Miten tukea yksilöiden ja tiimien leikkisää asennetta ja toimintaa?
 • Miten leikin avulla luodaan vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, kommunikointia sekä tiivistä yhteistyötä?
 • Miten kehittää ja johtaa psykologisesti turvallista ilmapiiriä?
 • Miten kehittää ja johtaa leikillistä ja mielikuvituksellista tunneilmapiiriä ja tunneilmastoa?
 • Miten leikillisyydellä ja luovuudella saadaan aikaan parempaa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia?
 • Miten luoda leikillisyyteen kannustavaa sisäistä draivia (vapauden tunne ja haastavat työtehtävät)?
 • Miten kitkeä leikillisyyttä ja mielikuvituksellisuutta rajoittavia esteitä organisaatiossa?
 • Miten leikillisyydellä ja luovuudella edistetään työyhteisön sitoutumista?
 • Miten hyödyntää resursseja ja artefakteja leikillisyyden johtamisessa (mm. symbolit, palkitsemistavat, leikilliset tilat)?
 • Miten kommunikoida leikillisyydestä työyhteisölle?
 • Miten kehittää ja johtaa yhteisöllistä oppimista leikin avulla?
 • Miten hyödyntää leikillisyyttä asiakastyössä?

MITÄ ODOTTAA VALMENNUKSELTA?

LEEKKI LAB haluaa aidosti olla edelläkävijä älykkäästi leikillisten johtajien ja organisaatioiden luomisessa.

Lähestymistapani on innovatiivinen, mutta tieteellinen. Olen yhteen valmennuspakettiin koonnut valtasosan kaikesta leikillisiä johtajia ja organisaatioita käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta, joka auttaa vaikuttavien muutospolkujen luomisessa.

Valmennuspolut suunnitellaan aina yksilöllisten tarpeiden mukaan, mutta ne etenevät tyypillisesti seuraavien isojen teemojen läpikäynnillä:

 1. Vankistetaan tukijalat: opitaan neurotieteellinen VALOJA-aivoille-malli, jonka avulla voimistetaan empatia- ja tunnetaitoja 
 2. Viritetään ymmärrys: Tunnistetaan nykytila ja ymmärretään hyödyt, joita muutoksella on tarkoitus saada aikaan. Ymmärretään, mitä leikillisyys ja leikki käsitteinä edustavat, sekä mitä tutkittuja hyötyjä leikillisyydestä ja leikistä on niin yksilöille, tiimeille kuin organisaatiolle
 3. Tunnistetaan voimavarat: Vahvistetaan uskoa muutoksen läpiviemiselle. Tunnistetaan omat ja organisaation voimavarat sekä leikillisyyttä mahdollisesti rajoittavat tekijät organisaatiossa. Kirkastetaan yksilöllinen leikillinen asenne johtamiseen. Suunnitellaan itselle tarkoituksenmukaisimmat työkalut leikillisyyden jalkauttamiseen työyhteisössä
 4. Optimoidaan leikillisyyden johtaminen: Tunnistetaan ne tekijät, jotka vaaditaan muutoksen läpiviennille. Ymmärretään, miten leikillisyyttä johdetaan tutkitusti parhaiten juuri tässä organisaatiossa ja millaista apua muutoksen läpivientiin mahdollisesti tarvitaan. Luodaan konkreettinen suunnitelma leikkisän ilmapiirin ja olosuhteiden luomiselle sekä leikillisyyden mahdolliselle kytkemiselle osaksi yrityksen julkilausuttuja arvoja.

"FROM WOW to FLOW to GLOW"

Valmennuksen tavoitteena on tutkitun tiedon tuella auttaa jokaista esihenkilöä löytämään itselleen mieluisa tapa ilmaista leikillisyyttään. Kyse on aina yksilöllisestä muutospolusta kohti uutta identiteettiä.

Kehittämäni ”From WOW to FLOW to GLOW”-polku etenee pelinomaisesti tasolta toiselle ja tukee tässä muutospolussa.

  • WOW. Ymmärrät ja tunnistat leikkisyyden moninaiset hyödyt sekä mahdollisuudet omassa elämässäsi.
  • FLOW. Tunnistat oman leikillisyytesi. Sulautat leikkisyyden osaksi toimintaasi ja asennettasi. Löydät tavan leikillistää omaa työtäsi ja luovaa toimintaasi. Elämän virtaavuus löytyy.
  • GLOW. Olet omaksunut leikillisyyden keskeiseksi osaksi identiteettiäsi. Leikillisyys parantaa elämänlaatuasi ja avaa uusia mahdollisuuksia itsesi toteuttamiseen. Uusi leikkisä ’minäsi’ hehkuu.
  • AFTERGLOW. Leikillisyytesi hehku tarttuu ”WOW”-kokemuksina nyt myös muihin ihmisiin. Toisiin ihmisiin siirtämäsi leikillisyys saa näin ollen täysin uusia muotoja ja uudenlaista elämää.

NÄIN YHTEISTYÖMME ETENEE

 1. Yhteydenottosi jälkeen sovimme 45 min. maksuttoman alkukartoituksen etäyhteydellä
 2. Alkukartoituksessa luomme yhteisen ymmärryksen nykytilanteessanne vallitsevista tarpeista
 3. Viikon sisällä alkukartoituksesta saat ehdotukseni toimenpidesuunnitelmasta. Suunnitelmasta käy ilmi mm. yhdessä valitut tavoitteet, osatavoitteet sekä tarkoituksenmukaiset mittarit tulosten seuraamiseksi.
 4. Kun olette päässeet tutustumaan suunnitelmaan, voitte hyväksyä sen sellaisenaan, ehdottaa siihen muokkauksia tai kenties tulla siihen johtopäätökseen, ettei tämä ole olekaan juttunne
 5. Palautteenne pohjalta voimme sopia ensimmäiset valmennuspäivät ja aloittaa yhteistyön
 6. Haluan pitää muutospolun mahdollisimman joustavana ja vaikuttavana; siksi jokaisen valmennuskerran yhteydessä tulevien kohtaamiskertojen sisältöjä voidaan muokata toiveidenne mukaisesti
 7. Lopuksi yhteistyömme tuloksia analysoidaan, verrataan asetettuihin tavoitteisiin sekä suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Ready for Boss Level Fun Stuff?

Tarjoan maksuttoman alkukartoituksen, joten vaihdetaanko ajatuksia leikillisyydestä?

"The secret of genius is to carry the spirit of the child into old age"