Siirry suoraan sisältöön

FAQ

Usein esitetyt kysymykset

Jos et löydä etsimääsi vastausta, laita rohkeasti viestiä!

MISTÄ ALOITTAA?

Nettisivuillani on paljon yksityiskohtaista tietoa eri valmennus- ja työpajakokonaisuuksista. Olen halunnut tarjota mahdollisimman kattavat esittelyt palveluistani kaikille kiinnostuneille.

Paras tapa löytää itselleen tai organisaatiolleen sopivin palvelu on ottaa rohkeasti yhteyttä, kertoa hieman tarpeistanne ja odottaa että palailen asiaan.

Yhteydenotto ei missään nimessä sido vielä mihinkään. Tästä etenemme tyypillisesti maksuttomaan alkukartoitukseen, josta kerron alla yksityiskohtaisemmin.

MITÄ ALKUKARTOITUKSESSA ARVIOIDAAN?

Alkukartoituksessa emme sitoudu vielä mihinkään, käymme ainoastaan yhdessä läpi toiveitanne. Samalla yritämme löytää parhaimman mahdollisen valmennuskokonaisuuden juuri teille.

Alkukartoituksen – joka voidaan hoitaa joko puhelimitse tai videoneuvotteluyhteydellä – pohjalta laadin toimenpidesuunnitelman esitettäväksi teille. Toimenpidesuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitamme yhteistyön.

Henkilökohtaisen valmennuksen alkukartoituksessa arvioidaan tyypillisesti henkilön nykytilanne, tavoitteet ja tarpeet, jotta valmentajana osaan suunnitella sopivan valmennusohjelman.

Arviointi sisältää usein seuraavia asioita:

 • Lähtötaso: arvioidaan valmennusohjelma sopivaksi henkilön yksilöllisiin tarpeisiin
 • Tavoitteet: suunnitellaan ohjelma siten, että se tukee henkilön tavoitteita ja auttaa häntä saavuttamaan ne kestävällä tavalla
 • Motivaatio: suunnitellaan valmennusohjelma sopivaksi henkilön motivaation ja sitoutumisen mukaan
 • Elämäntilanne: suunnitellaan valmennus sopivaksi henkilön arjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin
 • Henkilön terveydentila: valmentajana arvioin valmennettavan terveydentilan ja liikuntakyvyn, jotta voin suunnitella valmennusohjelman turvalliseksi ja sopivaksi jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin
 • Liikuntataustat: valmentajana selvitän tarvittaessa henkilön aiemmat liikuntakokemukset, urheilutaustan, harjoittelun määrän sekä säännöllisyyden, jotta valmennusohjelma voidaan suunnitella sopivaksi henkilön lähtötason ja tavoitteiden mukaan
 • Ravitsemus: valmentajana selvitän tarvittaessa henkilön ruokailutottumukset ja ravitsemustilanteen, jotta valmennusohjelma voidaan suunnitella sisältämään sopiva määrä ravintoaineita ja energiaa tavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteenvetona totean, että henkilökohtaisen valmennuksen alkukartoituksessa arvioidaan yksilön nykytilanne, tavoitteet, tarpeet ja resurssit, jotta valmentajana voin suunnitella henkilölle mahdollisimman ihanteellisen valmennusohjelman.

MILLAISTA YKSILÖVALMENNUS ON KÄYTÄNNÖSSÄ?

Yksilövalmennus on henkilökohtaista ohjausta ja tukea yksilölle tavoitteiden saavuttamisessa. Yksilövalmennus voi liittyä esimerkiksi terveyteen ja jaksamiseen, työelämään tai henkilökohtaiseen kehitykseen.

Valmentajana autan sinua tunnistamaan tavoitteesi ja kehittämään suunnitelman niiden saavuttamiseksi. Lisäksi tarjoan niin tukea kuin ohjausta tavoitteiden saavuttamisessa.

Yksilövalmennukseni sisältää aina seuraavat osa-alueet:

 • Tavoitteiden asettaminen ja suunnittelu: valmentajana autan sinua määrittelemään itsellesi merkitykselliset tavoitteet ja kehittämään suunnitelman niiden saavuttamiseksi
 • Henkilökohtainen ohjaus: valmentajana tarjoan sinulle henkilökohtaista ohjausta ja tukea tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Seuranta ja arviointi: valmentajana seuraan edistymistäsi ja arvioin suunnitelman tehokkuutta tavoitteiden saavuttamisessa
 • Motivointi: valmentajana kannustan ja motivoin sinua tavoitteiden saavuttamisessa
 • Taitojen kehittäminen: valmentajana autan sinua kehittämään tarvittavia taitoja ja strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi

Yksilövalmennukseni on hyödyllistä henkilöille, jotka haluavat saavuttaa itselleen merkityksellisiä tavoitteita, mutta tarvitsevat lisäohjausta ja tukea niiden saavuttamiseksi.

Valmennus usein auttaa yksilöitä kehittämään myös itseluottamustaan, stressinhallintaa, parantamaan suorituskykyään sekä saavuttamaan henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tavoitteita.

MITÄ VOIN ODOTTAA JOKAISELTA VALMENNUSKERRALTA?

Onnistunut valmennuskerta on sellainen, joka on suunniteltu huolellisesti ja toteutetaan ammattitaitoisesti– näin saavutamme tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti.

Jokaiselle valmennuskerralle meillä on määriteltynä yhteinen teema ja tavoite. Oivaltavien kysymysten ja asiantuntijatiedon avulla autan sinua löytämään ratkaisuja kaipaamiisi haasteisiin. Valmennuskertojen tavoite on auttaa sinua sekä reflektoimaan sisältöjä, tuomaan selkeyttä tekemiseen että löytämään uusia näkökulmia itsesi ymmärtämiseen.

Lopuksi vedämme valmennussession annin yhteen ja varmistamme, että seuraavat askeleet ovat suunniteltu sekä riittävän yksityiskohtaisesti että realistisesti.

Jokaisen valmennuskerran tärkeimpiä piirteitä ovat:

 1. Tavoitteellisuus & selkeys
 2. Yksilöllisyys
 3. Sopiva intensiteetti & nousujohteisuus
 4. Luottamuksellinen ilmapiiri
 5. Yhteinen reflektointi ja avoin vuoropuhelu
 6. Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen tulevilla kerroilla

Yhteenvetona voidaan sanoa, että hyvä valmennuskerta on tavoitteellinen, yksilöllinen, turvallinen ja huomioi palautteen merkityksen.

MILLAISIA AIHEITA VOIMME KÄSITELLÄ VALMENNUKSESSA?

LEEKKI LABIN neurotieteellisen valmennuksen tavoitteena on tarjota syvälle biologiaamme koodattuja työkaluja, joilla kehität hyvinvointiasi ja suorituskykyäsi. Haasteesi ja kehityskohteesi voivat liittyä mm. aivojen terveyden ja suorituskyvyn edistämiseen, stressinhallintaan, ajanhallintaan, työn tehokkuuden optimoimiseen, ihmis- ja asiakasymmärryksen kehittämiseen neurotieteellisen tutkimustiedon avulla.

Toisinaan saatat kaivata vain jotakuta ulkopuolista tunnistamaan kehityskohteet kanssasi. Tällöin kehityskohteiden pullonkaulojen tunnistaminen voi olla hyvä startti valmennukselle.

Toisille valmennus on pienten, mutta juuri niiden kaikkein vaikeimpien, asioiden hiomista; toisille valmennus voi puolestaan tarjota kokonaisen elämäntyylin ja identiteetin muuttamista. Kummankin asiakasryhmän kanssa toimiminen tarjoaa minulle kiehtovaa haastetta!

Mikäli valmennettavien haasteet osoittautuvat heti alkukartoituksessa sen verran mutkikkaiksi ja lääketieteellistä hoitoa vaativiksi, etten koe pystyväni tarjoamaan oikeanlaista apua, ohjaan heidät mielelläni tarvittavan hoidon piiriin. 

MITEN NEUROTIETEELLINEN VALMENNUKSENI EROAA PERINTEISESTÄ PSYKOLOGISESTA COACHAUKSESTA?

Monissa valmennuksissa käytetään usein päällekkäistä terminologiaa, joten on tärkeää selventää joitain keskeisiä eroja.

Psykologiassa ollaan kiinnostuneita erityisesti ihmisen käyttäytymisestä sekä mentaalisista prosesseista, kuten ajatuksista, tunteista ja haluista. Näitä ilmiöitä tarkastellaan lähinnä epäsuorin menetelmin, kuten käyttäytymistutkimuksin.

Neurotieteissä sukelletaan hieman syvemmälle ihmisen aivojen, sekä koko hermojärjestelmän, toimintaan. Tutkimusmetodeilla voidaan usein selvittää hermojärjestelmän biologisia sekä kemiallisia prosesseja: aina yksittäisten hermosolujen toimintaa suoraan mittaamalla.

Neurotieteellisessä sekä psykologisessa valmennuksessa on siis paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Keskeinen ero liittyy, ennen kaikkea, metodeihini, sillä henkilökohtainen neurotieteellinen valmennus on prosessi, jossa yksilöä valmennetaan neurotieteellisellä osaamisella ja lähestymistavoilla.

Valmennuksessani hyödynnän näyttöön perustuvia neurotieteellisiä työkaluja, jotka tarjoavat tietoa aivojen toiminnasta, tunteista ja käyttäytymisestä. Näiden avulla pyrin kehittämään yksilön kykyä hallita tunteitaan, ajatteluaan ja toimintaansa.

Valmennuksessani yhdistyy sekä neurotietieteen että liikuntalääketieteen keskeiset ydinosaamisalueet ainutlaatuisella tavalla:

 • solu- ja molekyylibiologia
 • systeeminen neurotiede
 • kognitiivinen- ja behavioraalinen neurotiede
 • translationaalinen- ja kliininen neurotiede
 • liikunnan annostelun ja ohjelmoinnin periaatteet aivoterveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Ihmiset, joita tyypillisesti kiinnostavat aivoaiheiset teemat, pitävät varmasti valmennuksistani!

MITÄ VALMENNUS VAATII MINULTA?

Ennen kaikkea: halua oppia sekä leikillistä asennetta!

Neurotieteellinen valmennukseni tarjoaa sinulle:

 1. Käytännönläheiset aivotyökalut
 2. Käyttöohjeet niiden soveltamiseksi käytäntöön
 3. Yksityiskohtaisen suunnitelman työkalujen toimeenpanemiseksi

Kuulostaa helpolta, eikö? Todellisuudessa valmennusprojektimme onnistuminen tulee riippumaan kaikista eniten sinun sitoutumisestasi. Valmennuksesta saat parhaimman irti, kun teemme prosessista yhdessä innostavan muutosmatkan. Ole avoin, ole utelias, ole valmis aidosti muuttumaan.

Jo ensimmäisen valmennuskerran jälkeen saat käyttöösi useamman työkalun, joiden myötä moni asia arjessasi muuttuu. Vähitellen huomaat, että opit soveltamaan monia oppeja itsellesi mielekkäällä tavalla. Vaikka moni asia voidaan muuttaa melko helposti, valtaosa tavoitteista saavutetaan pienin askelin, tarjoamani ohjauksen ja tuen avulla.

Valmennuksen on siis tarkoitus tarjota sopivassa suhteessa sekä ”matalalla roikkuvia aivotyökaluja” että riittävästi haastavia tapoja kehittää itseään kokonaisvaltaisesti.

Yhdessä osaamme suunnitella juuri sellaisen valmennuspolun, jonka jokainen valmennuskerta tarjoaa kokemuksen merkityksellisestä ja virtaa päiviin tuovasta ”aivotreenisessiosta”

OVATKO VALMENNUKSET LIVENÄ VAI ETÄNÄ?

Toiset nauttivat livekohtaamisista, toiset etäyhteyden tuomasta helppoudesta. Kumpikin käy.

Pääkaupunkiseudulla asuvien kanssa pidämme usein ensimmäisen valmennuskerran livenä, jatkossa osa kohtaamisista saattaa olla etänä. Toisten kanssa kohtaamme puolestaan joka kerta kasvokkain. Mennään täysin mieltymystesi mukaan.

Pk-seudun ulkopuolella asuvien kanssa valmennuskerrat ovat poikkeuksetta etäyhteydellä. Tämä järjestely on itselleni logistisesti ainoa järkevä vaihtoehto, ja samalla mahdollistaa myös kauempana asuvien täysipainoisen valmennuksen.

Livetapaamiset ovat helpointa järjestää sinulle sopivimmassa paikassa, kuten työpaikallasi tai toimistosi lähellä. Itse en käytä vakituista toimistotilaa, mutta varaan asiakkaiden kohtaamisiin usein esimerkiksi SpaceHub-tiloja, joita löytyy ympäri pk-seutua. Kelien ja aikataulujen osuessa kohdilleen tapaamiset voidaan järjestää myös ulkosalla istuen tai kävellen, mukavan rauhallisessa kahvilassa tai lounaan merkeissä.

MILLAISIA PALVELUITA TEILLÄ ON YRITYKSILLE?

Yrityksille löytyy useita palveluita:

 1. KESTÄVÄ- tiimivalmennus (3–5 kk). Asiakkaina ovat tyypillisesti tulostavoitteisia esihenkilö- ja asiantuntijatiimejä, jotka haluavat yhdessä saavuttaa kestävän huippusuorittamisen neurotieteellisen tiimivalmennuksen avulla.
 2. LEEKKI-tiimivalmennus. Suunniteltu erityisesti esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa omaa leikillistä asennettaan sekä oppia näyttöön perustuvia työkaluja leikillisyyden hyödyntämiseksi työyhteisössään
 3. Tiimityöpajat (3 h). Tiiminne tarpeisiin muotoiltu työpaja, jonka jälkeen pääsette välittömästi kokeilemaan näyttöön perustuvia aivotyökaluja omassa elämässänne
 4. Puheenvuorot (1–2 h). Tarpeisiinne räätälöity asiantuntijapuheenvuoro lukuisista aivo-, tunneäly- ja leikillisyysaiheisista teemoista.

Muotoilen yrityksille mielelläni myös henkilökohtaisia valmennuspolkuja – erityisesti tilanteissa, joissa yritys haluaa tarjota useammalle työntekijälleen henkilökohtaisesti muotoillun aivovalmennuksen.

MITÄ MENETELMIÄ KÄYTÄN? OVATKO MENETELMÄT TIETEELLISESTI TUTKITTUJA?

Kyllä, lähestymistapani perustuu 100 % tutkittuun tietoon.

Jokaisen neuro- ja liikuntalääketieteellisen työkalun takana on aina näyttöön perustuvaa tietoa. Avaan mielelläni valmennettavilleni riittävän yksityiskohtaisesti, miten paljon ja millaista tutkimustietoa kunkin opin takaa löytää, mitä kaikkea tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon, sekä millaisiin koeasetelmiin näyttö perustuu jne.

Tutkittu tieto on usein peräisin jostain seuraavista tutkimussuuntauksista:

 • solu- ja molekyylibiologia
 • systeeminen neurotiede
 • kognitiivinen- ja behavioraalinen neurotiede
 • translationaalinen- ja kliininen neurotiede
 • liikuntalääketiede

Valmennukseni tukena hyödynnän tutkimustietoa mm. epidemiologisista tutkimuksista, interventiotutkimuksista, geneettisiä ja molekyylitason mekanismeja selvittävistä tutkimuksista sekä systemaattisista katsauksista ja meta-analyyseistä.

MITEN KESTÄVÄ PERFORMANCE JA LEEKKI PERFORMANCE EROAVAT TOISISTAAN?

Kyseessä on sisällöiltään kaksi täysin erilaista valmennusta.

KESTÄVÄ PERFORMANCE on neurotieteellinen valmennus, joka auttaa valmennettavia optimoimaan aivoterveytensä sekä aivojen suorituskyvyn. Valmennuksen teemat liittyvät usein esim. aivojen kestävän terveyden, ajatteluntaitojen, motivaation ja työsuorituksen edistämiseen.

LEEKKI PERFORMANCE on puolestaan neurotieteellinen valmennus, joka auttaa valmennettavia kehittämään tunneälykästä johtamista sekä löytämään tapoja leikillistää organisaatioita.

Teemat saattavat toki ristetä eri valmennuksissa, täysin valmennettavan tarpeiden mukaan. Yksilö- tai tiimivalmennus voidaan siis tarvittaessa muotoilla ’hybridimalliksi’, jossa on osa-alueita kummastakin valmennuskokonaisuudesta.

MILLAISILLE ESIHENKILÖILLE JA ASIANTUNTIJOILLE VALMENNUKSET SOPIVAT?

LEEKKI LAB-valmennukset ovat suunniteltu esihenkilöille, asiantuntijoille ja yrityksille, jotka kaipaavat aidosti innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja inhimillisen potentiaalinsa valjastamiseen.

Toiset meistä haluavat hienosäätää monia osa-alueita elämänlaadun parantamiseksi, heille neurotieteellinen valmennus on täydellinen ratkaisu.

Usein nämä ihmiset työskentelevät yrityksissä ja toimialoilla, joissa työn kuormitus voi kasvaa ajoittain hyvin korkealle. Tällöin neurotieteelliset työkalut todella auttavat saamaan vähemmällä enemmän aikaiseksi sekä palautumaan myös työn kuormituksesta optimaalisesti.

MILLAISTA, ITSENÄISESTI KULUTETTAVAA, SISÄLTÖÄ TARJOAT VALMENNUSSESSIOIDEN VÄLILLÄ?

Tunnin mittainen valmennussessio, jossa käsitellään vain rajallinen määrä tietoa, on oppimisen kannalta ihanteellinen. Valmennuksesta tekee entistä vaikuttavamman se, että pääset syventämään tietojasi haluamallasi tavalla: ja itsellesi sopivana ajankohtana.

Tarjoan valmennuskertojen oheen itsenäisesti kulutettavaa lisämateriaalia, jotka liittyvät valmennusteemoihimme. Heti ensimmäiselle valmennuskerralla teemme suunnitelman tästä materiaalista, sinun mieltymystesi mukaan (esim. haluatko materiaalin luettavassa vai kuunneltavassa muodossa). Osa valmennettavista pärjää hyvin ilman lisämateriaalia, toisille nämä ovat huipputärkeitä tavoitteisiin pääsyn kannalta.

Lisämateriaali on aina räätälöity juuri sinun tarpeisiisi. Kyseessä ei siis ole vain yleinen verkkotietopankki, jossa materiaali on kaikkien valmennettavien saatavilla, vaan materiaali on aidosti sinun tarpeisiisi kohdennettu.

MILLAISET OVAT VALMENNUKSEN SOPIMUSEHDOT?

Alkukartoituksen jälkeen teen sinulle toimenpidesuunnitelman. Kun olemme päässeet yhteisymmärrykseen suunnitelman sisällöstä, voimme aloittaa yhteistyön. Valmennussopimuksen saat aina kirjallisena allekirjoitettavaksi.

Valmennuksen voit maksaa kerralla tai kuukausierissä: esimerkiksi 3–5 kk valmennuksen voit maksaa kolmessa/viidessä erässä, 12 kk valmennuksen kahdessatoista erässä.

Haluan pitää valmennuksen sinulle mahdollisimman joustavana, sillä elämässä saattaa tulla yllättäviäkin esteitä matkan varrelle. Tästä syystä sinulla on mahdollisuus keskeyttää jokainen valmennus kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin maksat ainoastaan käytetyt valmennuskuukaudet.

Minkä tahansa valmennuksen voi myös laittaa hetkeksi tauolle ja jatkaa itselleen sopivampana ajankohtana.

MIKSI LEEKKI LAB?

Usein ihmiset miettivät, mikä olisi heidän tarpeilleen juuri paras valmennus – ja onko valmennuksesta heille ylipäätänsä apua. Minä halusin tehdä asian helpoksi, ainakin teille, jotka kaipaavat innovatiivisia ja tieteellisesti vaikuttavia lähestymistapoja.

Olen vakuuttunut siitä, että LEEKKI LAB tarjoaa Suomen monipuolisimmat ja vaikuttavimmat aivovalmennukset. Monelle teistä lähestymistapani saattaa olla liiankin tieteellinen, taas monelle teistä ne sopivat enemmän kuin täydellisesti. Erityisesti ihmiset, joiden työ pitää sisällään luovaa  ja kunnianhimoista puurtamista, ovat innostuneet tarjoamistani sisällöistä.

Kyse on siis pitkälti tarpeistasi ja mieltymyksistäsi, jokaiselle löytyy varmasti juuri se oikea valmennus ja valmentaja. Minun lähestymistapani nojaa kestävän aivoterveyden ja suorituskyvyn inhimilliseen optimointiin neurotieteellisin työkaluin, mutta ehkäpä tarpeesi liittyvät esim. haastavan parisuhteen tai läheisen poismenon tuomiin ahdistaviin ajatuksiin: tällöin minä en välttämättä ole oikea tuki juuri sinulle.

Ole rohkeasti yhteydessä – nopeasti huomaamme, millaisia ratkaisuja minulla olisi sinulle tarjota!

COACHING SESSIONS IN ENGLISH?

Yes, definitely.

The majority of the scientific literature I read and write is in English anyway, so the coaching sessions can be conducted very well in English too.

Let’s go with your preferences completely!

Kysy sopivaa pakettia tarpeisiinne!

Tarjoan maksuttoman alkukartoituksen, joten vaihdetaanko ajatuksia aivoista ja tarpeistanne?