Siirry suoraan sisältöön

KESTÄVÄ-yrityksille

Organization Optimization

with the Perfect Science-Based Neurotoolkit

LEEKKI LAB – kun organisaationne avainpelaajat tarvitsevat kokonaisvaltaisen suorituskykypaketin

Vuoden 2023 tavoitteeni

Kenelle?

YHDESSÄ OPPIMINEN on usein hauskempaa, silloin tiimivalmennus on teitä varten!

KESTÄVÄ TEAM PERFORMANCE-valmennuksen asiakkaina ovat tyypillisesti tulostavoitteisia esihenkilö- ja asiantuntijatiimejä, jotka haluavat yhdessä saavuttaa kestävän huippusuorittamisen neurotieteellisen tiimivalmennuksen avulla.

LEADERSHIP TEAMS-valmennus sopii erityisen hyvin esihenkilöistä sekä tiiminvetäjistä koostuville tiimeille (5–15 hlö)

EXPERT & SALES TEAMS-valmennus voidaan puolestaan suunnitella kovan kognitiivisen paineen alla työskentelevien myyntitiimien sekä eri alojen asiantuntijoiden tarpeisiin (5–15 hlö)

MISTÄ VALMENNUKSESSA ON KYSE?

KESTÄVÄ TEAM PERFORMANCE-valmennuksessa esihenkilö- ja asiantuntijatiimit saavat käyttöönsä joukon neurotieteellisiä työkaluja, joiden avulla aivot viritetään huippuiskuun.

Valmennuksen ydin muodostuu holistisen KESTÄVÄ-mallin päälle, joka yhteensovittaa kestävän aivoterveyden ja suorituskyvyn toisiinsa.

TIIMIVALMENNUKSEN tavoitteena on, että tiimin jokainen jäsen löytää itselleen toimivat menetelmät optimoida sekä terveyttään että inhimillistä tehokkuuttaan. 

Tutustu alta KESTÄVÄ TEAM PERFORMANCE–valmennuspaketteihin.

KESTÄVÄ TEAM WORKSHOP (3 h)

 • Tiiminne tarpeisiin muotoiltu 2–3 h työpaja
 • Erinomainen Starter Kit-paketti asiantuntija- ja esihenkilötiimeille (5–30 hlö), jotka haluavat päästä välittömästi kokeilemaan joukkoa näyttöön perustuvia aivotyökaluja omassa elämässään
 • Joustavat sisällöt, joista muotoillaan toiveidenne mukaisesti 1–3 ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • Työpaja sisältää aina sekä teoriaa että konkreettisia työkaluja, joita voimme harjoitella toiminnallisin menetelmin
 • Jokaiselle tiimin jäsenelle toimitetaan itsenäisesti kulutettavaa sisältöä työpajan jälkeen, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • Hinta: 3 000 € (+ALV 24 %)
 • Joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaiseen KESTÄVÄ SPRINT- tai KESTÄVÄ TEAM SPRINT-valmennukseen työpajan jälkeen 

KESTÄVÄ TEAM SPRINT (3 kk)

 • 3 X 2h työpajaa tiiminne tarpeisiin muotoiltuna 
 • Täydellinen paketti asiantuntija- ja esihenkilötiimeille (5–30 hlö), kun haluatte, että yhteinen työmme tuottaa pitkäkestoisia käyttäytymisenmuutoksia valituilla osa-alueilla
 • Kerran kuussa pidettävään työpajaan muotoillaan 1–2 ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • Jokaisen työpajan jälkeen tiimin jäsenet saavat itsenäisesti kulutettavaa materiaalia, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • Hinta: 4 800 € (+ALV 24 %)
 • Joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaiseen valmennukseen tiimisprintin jälkeen

KESTÄVÄ TEAM UNLIMITED (5 kk)

 • 3 X 2h työpajaa tiiminne tarpeisiin muotoiltuna 
 • 2 x 60 min yksilövalmennussessio halutuille tiimin jäsenille 
 • Ihanteellinen kokonaisuus asiantuntija- ja esihenkilötiimeille (5–15 hlö), jotka haluavat vaikuttavia työkaluja pysyvien elämän- ja työtapojen muutokseen 
 • Kerran kuudessa viikossa pidettävään työpajaan muotoillaan 1–2 ydintavoitetta sekä yksityiskohtainen toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi
 • Jokaisen työpajan jälkeen tiimin jäsenet saavat itsenäisesti kulutettavaa sisältöä, jolla tuetaan tavoitteisiin pääsyä (esim. tutkimustietoa tiivistettynä, lisätietoa katseltavaksi tai kuunneltavaksi, muuta itsenäistä opiskelumateriaalia)
 • ’One-to-One’-valmennussessiossa pureudutaan jokaiselle valmennettavalle merkityksellisiin tavoitteisiin 
 • Joustava mahdollisuus jatkaa henkilökohtaiseen valmennukseen Unlimited-valmennuksen jälkeen
 • Hinta tiimityöpajoille: kolmen työpajan kokonaishinta 4 800 € (+ALV 24 %)
 • Hinta yksilövalmennukselle: kahden valmennussession yhteishinta 550 €/hlö (+ALV 24%)

MITEN YHTEISTYÖMME ETENEE?

 1. Yhteydenottonne jälkeen sovimme 45 min. maksuttoman alkukartoituksen etäyhteydellä
 2. Alkukartoituksessa luomme yhteisen ymmärryksen tiiminne nykytilanteessa vallitsevista tarpeista
 3. Viikon sisällä alkukartoituksesta saatte ehdotukseni toimenpidesuunnitelmasta
 4. Kun olette päässeet tutustumaan suunnitelmaan, voitte hyväksyä sen sellaisenaan, ehdottaa siihen muokkauksia tai kenties tulla siihen johtopäätökseen, ettei tämä olekaan tiiminne juttu
 5. Palautteenne pohjalta voimme sopia ensimmäiset työpajapäivät ja aloittaa yhteistyön
 6. Haluan pitää muutospolun mahdollisimman joustavana ja vaikuttavana; siksi jokaisen työpajakerran yhteydessä tulevien kohtaamiskertojen sisältöjä voidaan muokata toiveidenne mukaan
 7. Lopuksi yhteistyömme tuloksia analysoidaan, verrataan asetettuihin tavoitteisiin sekä suunnitellaan mahdolliset jatkotoimenpiteet.

MITÄ ODOTTAA TIIMIVALMENNUKSELTA?

Olen vakuuttunut, että tiiminne on täynnä huippumotivoituneita, itsensä kehittämisestä kiinnostuneita oman alansa ammattilaisia.

Tästä syystä olen koonnut työpajakokonaisuuksiin, mielestäni parhaimmat, näyttöön perustuvat neurotieteelliset työkalut. Näillä työkaluilla voimme aidosti vaikuttaa siihen, kuinka sekä ajattelutoimintamme että hyvinvointimme optimoidaan.

Luvassa on paljon puhetta:

 • aivojemme ihanteellisesta toiminnasta
 • tavoista säädellä motivaatiota, vireystilaa ja energiatasoja
 • välittäjäaineista, hormoneista, unesta
 • optimaalisesta päivärytmistä aivojemme neurokemian kannalta
 • tavoista oppia ja muistaa tehokkaimmin
 • vaikuttavimmista tavoista säädellä stressiä

LEEKKI LAB haluaa haastaa monet vanhoista, epäkäytännöllisistä, toimintamalleista. Useat aivotyökalut pohjautuvat lukuisiin vertaisarvioituihin tutkimuksiin sekä syvälliseen ymmärrykseen aivoistamme, toiset työkaluista ovat puolestaan vasta nousemassa pinnalle neurotieteellisellä tutkimuskentällä.

Vaikka yhteisen tavoitteemme tulisi olla kunnianhimoinen ja nousujohteinen, kaikki opit voidaan siirtää kestävällä tavalla suoraan käytäntöön.

Valmennettavani ovat kiitelleet minua erityisesti siitä, kuinka opittavat asiat ovat olleet kaikkea muuta kuin ”nice to know”-tietoa: ne ovat fysiologiaamme pohjautuvia neurotieteellisiä työkaluja, joilla elämää voidaan aidosti muuttaa parempaan suuntaan!

Mikäli neurotieteellinen valmennus aivojen ja kehon terveyden sekä kognitiivisen suorituskyvyn optimoimiseksi kiinnostaa, tiimivalmennus voisi olla teitä varten.

TIIMIEN TYYPILLISIÄ TAVOITTEITA

Työkalut optimaaliseen uneen – millaisin neurotieteellisin menetelmin voin optimoida unen laatuni ja koko päivän vireystilan?

Työkalut optimaaliseen oppimiseen ja muistiin – miten aivojen toimintaa ja muovautuvuutta ymmärtämällä optimoin keskittymiskykyni, oppimiseni sekä muistitoimintoni?

Työkalut ihanteellisen työpäivän suunnitteluun – miten sirkadiaanista vuorikausirytmiäni ymmärtämällä optimoin aivoilleni tehokkaimmat työ- ja lepojaksot?

Työkalut kestävään motivaatioon – miten aivojeni neurokemiaa ymmärtämällä löydän sekä kestävän draivin että energia- ja dopamiinitasot työpäiviini?

Työkalut stressin hallintaan – miten optimoin tapani käsitellä välitöntä, keskipitkää ja kroonista stressiä; miten ehkäisen uupumista, työskentelen kovan paineen alla sekä hallitsen ahdistavaa epävarmuuden tunnetta?  

Työkalut tunneälyn optimoimiseen – millaisin käytännöllisin neurotieteellisin menetelmin opin ymmärtämään ja käsittelemään tunteideni vaikutuksia aivoissani, pärjäämään paineen alla sekä kehittämään tunneälyäni? 

Työkalut ajattelutaitojen ja toiminnanohjauksen optimoimiseen –  miten kehitän monimutkaisia aivotoimintojani, kuten päätöksentekoa, ongelmanratkaisukykyä, suunnittelutaitoja ja luovaa ajattelua?

Työkalut kestävään aivoterveyteen – Millaiset neurokemialliset prosessit säätelevät kehomme terveyttä ja toimintaa? Millaiset elämäntavat, kuten ravinto ja liikunta, auttavat optimoimaan aivojen ja koko kehon hyvinvoinnin?

Työkalut hormonitoiminnan optimoimiseen – Kuinka elintavoillani, ravitsemuksella ja hormonitoimintaani ymmärtämällä hallitsen hormonien vaikutusta aivoihini, kehooni, energiatasoihini ja käytökseeni? Kuinka optimoin mm. testosteroni- tai estrogeenitasoni?

Työkalut tuottavuuteen – miten aivojen biokemian ymmärtäminen auttaa minua työskentelemään taitojeni ylärajoilla, ehkäisemään vitkastelua, sekä asettamaan sopivan kokoisia, ja oikein priorisoituja, tavoitteita?

Työkalut aivoergonomian optimoimiseen – miten työympäristöni tulisi suunnitella aivojeni näkökulmasta, jotta säilytän sekä vireystilan, keskittymiskyvyn että fyysisen terveyden ihanteellisella tasolla?

Työkalut vuorovaikutukseen – miten sosiaalinen kognitio sekä puheen tuottaminen ja -ymmärrys aivoissa toimivat, ja millaisin neurotieteellisin menetelmin voin optimoida sujuvan kommunikoinnin?

Työkalut liikunnan optimoimiseen – Millaisin neuro- ja liikuntalääketieteellisin menetelmin löydän itselleni ihanteellisen tavan ottaa kaiken irti liikunnan eri muodoista? 

Työkalut ravitsemuksen optimointiin – Miten eri ruoat ja ravintoaineet vaikuttavat tunteisiini? Millaisia eri ravinteita minun tulisi käyttää laadukkaampaan uneen? Miten voin ravitsemuksella säädellä ihanteellista vireystilaani ja yleistä hyvinvointiani?

Työkalut optimaaliseen fyysiseen ja psyykkiseen palautumiseen – miten aivojen rasittuneisuutta ja ylikuormittumista voidaan hallita päivästä toiseen, ja miten sekä aivojen että kehon palautuminen voidaan optimoida niin työpäivän aikana kuin sen jälkeen.

Ready to Supercharge Your Key Players?

Tarjoan maksuttoman alkukartoituksen, joten vaihdetaanko ajatuksia aivoista ja yrityksenne tarpeista?

"What if I buy 200 self-help books, and study all this just by myself?"